Aktuálně: Podklady pro vyúčtování služeb

Každý vlastník od správce nemovitosti musí jednou ročně obdržet vyúčtování zálohové úhrady za plnění poskytovaná s užíváním objektu neboli vyúčtování služeb.

Ve vyúčtování služeb jsou zohledněny ty služby, na které si vlastníci vybírají zálohy na základě odsouhlaseného předpisu. Tyto zálohy se proúčtují s náklady vyfakturovanými dodavateli.

Ty náklady, na které si vlastníci nevybírají, jsou hrazeny z fondu oprav, tudíž nejsou zohledněny ve vyúčtování služeb. Ve vyúčtování služeb jsou zohledněny pouze vlastníkem uhrazené zálohy na služby, nikoli úhrady určené na fond oprav. Na předpise jsou uvedeny zálohy celkem a fond oprav celkem, je třeba rozlišovat, kolik peněz vlastník uradí na zálohy a kolik peněz do fondu oprav.

Dále je pro správné vyúčtování potřeba, aby vlastníci zpřístupnili měřidla při každoročních odečtech, sdělili počty osob v bytech (pokud se nějaká služba rozpočítává podle osob) a v případě změny vlastníka poskytli předávací protokoly, na základě kterých se vyúčtování rozdělí dle data předání jednotky.

Barbora Rečková