Elektronická evidence tržeb z pohledu činnosti společenství vlastníků jednotek

V některých SVJ nejsou prováděny platby členů bezhotovostním převodem na účet SVJ, ale hotovostním vkladem do pokladny SVJ. Nastává tak situace kdy SVJ zvažuje, zda hotovostní platby nezrušit, aby SVJ nebylo nezatíženo elektronickou evidenci tržeb.

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET), je SVJ subjektem na který se vztahuje elektronická evidence tržeb. Předmětem této evidence nejsou všechny přijaté platby a evidenci nepodléhají vydané platby. Je třeba si uvědomit, že co je vlastně platba v SVJ. Členové SVJ hradí příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na poskytované služby. Tyto příjmy nejsou tržbou, příjmem, SVJ, protože neplynou z podnikání a ani nejsou předmětem daně z příjmů (§ 18 odst. 2 písm. f) ZDP). Jsou to tedy příjmy, tržby, které jsou od povinnosti dle ZoET osvobozeny.

SVJ v souladu s § 1194 odst. 1 občanského zákoníku je právnickou osobou, která je založena za účelem zajišťování správy domu a pozemku, nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů. S ohledem na toto omezení nepodléhají standardní tržby SVJ povinnosti evidence podle ZoET.

Jsou případy, kdy do pokladny SVJ uhradí vlastník dluh z předpisu příspěvků na správu domu a pozemku a z poskytovaných služeb a v rámci toho uhradí i úrok z prodlení. Úrok se v tomto případě stává příslušenstvím platby a dle ZoET pro něj platí stejný režim, ale je předmětem daně z příjmů právnických osob.

Jana Říhová