Elektronika a výboje blesku

Nejen léto a jeho závěr, ale i počátek podzimu je často charakteristický bouřkami.

Při blížící se bouřce Vám již jistě napadla otázka: „Co se stane při úderu blesku do domu nebo v okolí?“. Situace to sice není běžná, ovšem díky své četnosti ani nezanedbatelná. I během tohoto léta jsme řešili situaci způsobenou právě letními bouřkami v jednom z námi spravovaných domů v Praze 10.

V prvé řadě musíme konstatovat, že naprostá většina domů a to i v husté zástavbě velkého města, je osazena bleskosvodem. U bleskosvodu je předepsána jeho revize po 5 letech. O příslušný protokol se v případě poškození bleskem mohou zajímat požárníci, případně policie, ale zcela jistě ho budete potřebovat při likvidaci takové události pro pojišťovnu.

Kromě přímého úderu blesku se stává, že se do domu dostane, tzv. zavlečený bleskový proud, který se dostane do elektrického vedení domu od blízkých i vzdálenějších úderů. Při úderu blesku vzniká ve všech vedeních přepětí až několik desítek tisíc voltů, kromě zásuvek (230 V) se může přepětí objevit i u telefonních linek, počítačových síti, ve svodech ze střechy, z antén apod.

Zde kromě přímé ochrany hromosvodem lze doporučit tzv. přepěťovou ochranu. V elektrické síti tato navíc chrání proti napěťovým špičkám, vznikajícím i z dalších provozních důvodů (např. vypínáním zátěží s indukčními vlastnostmi).

 V elektrické síti je tato ochrana tvořena stupni, kde každý reaguje na určitou velikost přepětí.

 1. stupeň (svodiče bleskového proudu) se instaluje buď do hlavních přípojných skříní uvažovaného objektu, nebo do hlavního rozvaděče uvnitř objektu. Přepěťová ochrana 2. stupně (svodiče přepětí) se většinou instaluje do podružných rozvaděčů, které jsou uvnitř domu nebo bytu. Některá provedení ochran mívají tyto stupně sloučené. Až potom přichází na řadu přepěťová ochrana 3. stupně (jemná ochrana), kterou zapojíte doma do elektrické sítě. Jinak řečeno se jedná o vylepšené prodlužovačky nebo ochrany zabudované přímo v zásuvkách.

Doporučujeme nezapomenout na slaboproudé sítě, pro které jsou speciální přepěťové ochrany.

Je samozřejmě na každém, aby zvážil vynaložené náklady na ochrany oproti ceně provozované elektroniky,

Pokud chceme, aby riziko bylo kryto i pojištěním, doporučujeme si nechat od nás zkontrolovat pojistnou smlouvu a její podmínky.

Většina pojišťoven má v základním balíčku přímý úder blesku. Sem však nespadá přepětí v síti.  Pojištění proti přepětí je nutno do smlouvy sjednat. V případě pojistné události vám pak bude pro pojišťovnu stačit potvrzení od autorizovaného elektrikáře, že elektrické zařízení bylo poškozeno přepětím v síti.