Energetický management

Energetický management je soubor postupných kroků, jejichž výsledkem je snížení nákladů na energiích. Energetický management řeší nejen výhodný nákup energií a jejich efektivnější výrobu, ale i následné hospodaření s energiemi, jejich měření a zamezení jejich úniku.

Celý energetický management se skládá ze čtyř po sobě jdoucích kroků: analýza současného stavu využívání energií, naplánování optimalizace, realizace a závěrečné vyhodnocení. Po celou dobu samozřejmě provádíme monitoring pro hospodárnější využití energií při zachování, popřípadě zvýšení, komfortu bydlení. 

V rámci energetického managementu se orientujeme zejména na:

  • Úspory při výrobě tepla a ohřevu teplé vody – zamezení plýtvání
  • Kontrola smluv na dodávky médií
  • Úspory na servisu kotelen a jejich revizích
  • Poradenství při změnách zdroje vytápění
  • Reagování na budoucí trendy vývoje cen
  • Poradenství při změně zdrojů osvětlení
  • a další.

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na čísle 224 217 069, e-mailem na info@greenlions.cz