Green Lions hlídají svou ekostopu

Přírodu považujeme za velký dar, proto ochrana životního prostředí byla také jedním z podnětů při volbě jména naší firmy Green Lions a.s. Za největší přínos pro životní prostředí považujeme zřízení vlastního svozového dvoru, kde realizujeme třídění odpadu pro více než 130 spravovaných nemovitostí. Dále se snažíme dlouhodobě zavádět systém třídění odpadu v námi uklízených kancelářích na území Prahy. Mimo to, se při úklidech snažíme maximálně využívat čisticí prostředky šetrné k přírodě. V rámci naší služby Správa bytů doporučujeme našim klientům praktická a ekologická řešení, jako jsou perlátory, úsporné baterie, dvoustupňové systémy splachování WC apod.

Dopad na životní prostředí se snažíme minimalizovat i skrze další služby, například v rámci Energetického managementu, kde se zaměřujeme nejen na primární úsporu financí, ale i na dlouhodobé omezení spotřeby změnou zdrojů tepla, výměnou světelných zdrojů, ale i pomocí kontroly, evidence a odhalování úniků energií, vody apod.. O těchto aktivitách naše klienty pravidelně informujeme v našem Zpravodaji z GL.

Aktuálním příkladem je i maličkost, jako je značení domů našich klientů. Jistě znáte nevzhledné a těžce recyklovatelné cedule označující správce budovy. Cedule jsou často vyrobeny z materiálů, které již dále není možné recyklovat, vlivem slunečního záření brzy odchází a to se nám nelíbilo. Na naše náklady jsme nechaly vyrobit kvalitní tradiční smaltované cedule, které mají nesporně delší životnost a vyjadřují lépe naše hodnoty a dlouhodobý vztah s našimi klienty.

V neposlední řadě za zmínku stojí také jeden z nových klientů, nízkoenergetický hotel, který velice novátorsky aplikuje metody a postupy ohleduplné k životnímu prostředí. Špičkové technologické vybavení hotelu je pro nás odměnou a novou zkušeností.