Je potřeba mít na domě hromosvod (bleskosvod)?

Hromosvod správným názvem bleskosvod (protože vede blesk a ne hrom), zajišťuje maximální bezpečnost vašeho majetku a hlavně bezpečnost obyvatel domu.

Není-li váš dům osazen hromosvodem nebo není-li v pásmu aktivního hromosvodu, mohou být při úderu blesku poškozeny kovové součásti domu, elektrická vedení, může vzniknout požár, ale hlavně může vážně zranit či zabít osoby, které se poblíž bleskem poškozeného rozvodu nacházejí. Zákon nenařizuje povinnost například na malém rodinném domě instalovat hromosvod, bohužel ale blesk, který uhodí v blízkosti vašeho domu, může zapříčinit rozsáhlé škody. Ochranný systém hromosvodů je nezbytný především v případě, kdy se budova nachází na otevřeném prostranství. Také pojistné smlouvy podmiňují likvidaci škody řádně instalovaným hromosvodem. U některých pojišťoven se dokonce platí nižší pojistné v případě, kdy hromosvod nejenže máte, ale pravidelně ho necháváte kontrolovat.

Z výše uvedených důvodu je lepší hromosvody na domě vybudovat a nechávat  je pravidelně kontrolovat. Při dlouhodobém zanedbávání pravidelných revizí může ochrana hromosvodu zeslábnout natolik, že nemá prakticky žádnou účinnost. Při revizi je kontrolováno zejména neporušení vedení, koroze a měří se jeho účinnost.

Hromosvod na ploché střeše Jaký hromosvod je vhodný právě pro váš dům?

S výběrem správného hromosvodu vám pomůže odborník, protože pro každý dům se hodí jiný systém. Existují čtyři základní varianty. Hromosvody klasické, skryté, vedené do okapového svodu a aktivní. Materiál soustavy hromosvodu může být bezúdržbový nebo s údržbou, která se zajišťuje ochrannými nátěry, chránícími hromosvod před korozí. Nechcete-li mít s údržbou hromosvodu starosti, zvolte hromosvod z mědi, nerezu, nebo slitiny hliníku.

Revize bleskosvodů

Revize hromosvodů jsou určeny ČSN 33 1500. První revizi hromosvodu je nutné provést ihned po jeho instalaci a poté každých pět let a po každém zásahu bleskem. Revize je také nutná při instalaci satelitu nebo antény na střechu domu, ale i po rekonstrukci střechy, kdy bylo třeba hromosvod sejmout a opět instalovat.