Kondenzační kotle na plynové přípojky v praxi

Od roku 2014 nemohou být montovány z více důvodů plynové turbo kotle a jsou postupně nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli, přičemž staré turbo kotle se nechávají dosloužit. Průměrná životnost turbo kotlů je maximálně 15 let. Praha je jediný region v České republice, na který se nevztahuje operační program Životní prostředí 2014-2020 (viz. bod B.1.4.), proto Pražané k pořízení nového kotle mohou využít pouze vlastní zdroje.

 

Co je kondenzační kotel?

Kondenzační kotle oproti běžným kotlům využívají takzvané latentní teplo. Jedná se v podstatě o tepelnou energii ukrytou ve spalinách. Při ochlazení spalin pod teplotu jejich rosného bodu dochází ke kondenzaci vody, při které dochází k uvolňování tepla. Kondenzační kotel toto teplo využívá pomocí výměníku k ohřevu topné vody. Kondenzát pak odtéká do kanalizace.

 

Výhody kondenzačních kotlů lze shrnout do několika bodů:

1)      Největší výhodou je mnohem ekonomičtější provoz, kdy kondenzační kotle proti běžným kotlům spotřebovávají až o 30 procent méně paliva.

2)      Jsou také daleko ekologičtější, protože mají až o 70 procent menší emise. To vše při zachování stejných tepelných hodnot.

3)       Vyšší životnost kotlů díky kratší době ohřevu vody.

4)      Vyšší bezpečnost kotle, neboť při poklesu atmosférického tlaku nehrozí únik CO2 do místnosti.

5)      Trubky do komínu jsou užších profilů a tak se v některých případech dají „vsadit“ do stávajících trubek starého typu kotle.

 

Nevýhodou tohoto typu kotle je:

1)      Vysoká pořizovací cena.

2)      Každý kondenzační kotel vyžaduje své vlastní odkouření a není tedy možné pro více kotlů užívat jen jeden komín, jak tomu bylo u starých typů kotlů. Tento fakt je často technicky neřešitelný a známe případy, které skončili nahrazením plynových kotlů za elektrické.

3)      Kondenzační kotel potřebuje ke svému provozu zařízení pro odvod většího množství kondenzátu, což může být problém, který může způsobit další náklady.

4)      Zejména v kotelnách je nutné použít velké stacionární kotle, které jsou pro provoz v kotelnách lépe uzpůsobeny.

 

Na závěr vysvětlení k jedné z často pokládaných otázek: ,,Je nutné při výměně klasického plynového kotle za kondenzační měnit radiátory?“

Je sice pravda, že u starších domů byla plocha radiátorů dimenzována na vyšší teplotu topné vody, pokud ale došlo zároveň například k výměně oken nebo zateplení, kterým se naopak výrazně snížila energetická náročnost budovy, nemusí být vždy jejich výměna nutná.

Oto Kovařík