Legionella a jak proti ní bojovat

Legionella pneumophila neboli legionářská nemoc je plicní onemocnění. Toto onemocnění je způsobeno mikrobem, který se vyskytuje ve vodních ekosystémech. Především v takových, kde je vlhké prostředí, určité teplotním minimum (25 – 42°C) a přítomnost kovů (např. zinek, měď, železo). Může se tedy jednat o klimatizační zařízení, vodovodní sítě apod. Nakaženi bývají nejčastěji starší, slabší či už něčím dalším nakažení jedinci. Nicméně nejsme lékaři, abychom Vám zde popisovali průběh nemoci a všechny její možné příznaky a následky. Jsme správci Vašich nemovitostí a věříme, že určitou formou prevence, lze částečně předejít možné nákaze.

Výskyt Legionelly byl za poslední rok a půl zaznamenám dle údajů Hygienické stanice hlavního města Prahy např. v ulici Branická, Praha 4, Zelenohorská, Praha 8, Feřtekova, Praha 8, Česká, Praha 5. Ideální klima pro množení Legionelly jsou tedy špatně konstruované a neudržované rozvody teplé vody (perlátory, sprchové hlavice, slepá ramena). Zde následně dochází k nízkým průtokům vody, tvorbě usazenin a vodního kamene. Tímto neduhem budou především trpět starší objekty.

Z platné legislativy vyplývá, že bytové domy nejsou ze zákona povinné jakost vody sledovat, a tedy ani Hygienická stanice hlavního města Prahy nemůže následně po vlastníkovi objektu či výrobci teplé vody chtít, aby sjednal nápravu. Závazné limity dané zákonem jsou pouze pro ubytovací a zdravotnická zařízení. Pro bytové domy je pouze daná nezávazná a doporučená hodnota, jejíž překročením se neporušuje právní předpis.

Jak tedy předejít výskytu legionelly v rozvodech teplé vody?

Především je důležitá regulace teploty na teplé vodě. Jelikož bakterie dokáže přežít i teplotu až 60°C, tak je potřeba nastavit, aby teplá voda na vodovodních baterií měla teplotu alespoň 50°C, ideálně 55°C.

Také je vhodné odtáčet teplou vodu před její užitím, proplachovat či chemicky čistit sprchové hlavice, vodovodní baterie a perlátory a odstraňovat v nich usazeniny nebo zařizovací předměty pořídit nové.

Další možností je rekonstrukce starého a zaneseného teplovodního systému nebo alespoň odpojení slepých částí rozvodů, nepříliš využívaných potrubí či nádrží na TUV.

Pokud se výskyt legionelly potvrdí, pak je doporučeno případná opatření s odborníky konzultovat. Možnými řešeními jsou:

-          Termodezinfekci (opakované přehřívání teplé vody na min. 70°C)

-          Dezinfeci pomocí chlorových preparátů či biocidních přípravků

Jednou z institucí, na kterou je možné se obrátit je Hygienická stanice hlavního města Prahy, nicméně nápravu musí vždy zjednat vlastník objektu.

Petr Freisler