Nová naděje pro vymáhání dluhů Společenství

Skoro každé Společenství má bohužel zkušenost s dlužníkem či dokonce dlužníky, kteří řádně neplní povinnost platit příspěvky na dlouhodobou zálohu, takzvaný fond oprav, a zálohy na služby.

Z praxe správce můžeme potvrdit, že řešení dlužních částek je stále frekventovaný problém, ať už vzniká z nejrůznějších důvodů.

Dluh vzniká ve většině případů díky špatně nastaveným platebním příkazům, kdy si vlastník nezmění výši platby při změně předpisu nebo si neprodlouží trvalý příkaz a ani neví, že platby neodcházejí. Těmto vlastníkům z 90 % stačí zaslat upozornění a svůj dluh uhradí. Protikladem jsou vlastníci, kteří neplatí záměrně a zadlužují tím své sousedy. Dlužníkům jsou zasílány upomínky, ovšem ty jsou dlužníky často ignorovány. Pokud tento stav trvá delší dobu, pak správce musí se souhlasem výboru podat žalobu. Podání žaloby je nákladné v první řadě pro SVJ a následně i pro dlužníka, který musí zaplatit kromě žalovaného dluhu náklady na advokátní služby a soudní poplatky.

Z poznatků z praxe můžeme říci, že ve většině případů, kdy daný dlužník zároveň splácel hypoteční úvěr, pak byla jen velmi malá naděje, že by z celkové výše dluhu dostalo SVJ všechny své pohledávky. V první řadě je upřednostněna pohledávka banky, poté dalších věřitelé včetně Společenství.

Toto zadlužování ostatních řádně platících sousedů by se ale mělo změnit. Senátoři nyní projednávají a schvalují zákon, který by měl pomoci všem, kteří musí doplácet na svého zadluženého souseda. Senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL navrhla, aby Společenství dostalo 25% z vytěžené částky, na uhrazení alespoň částečného dluhu. Tento návrh byl sice podpořen, ale částka byla snížena na 10 %. Návrh musí projít Sněmovnou, avšak již nyní bankovní instituce poskytující hypoteční úvěry vyjadřují značnou nespokojenost s touto novinkou.