Novela stavebního zákona

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 225/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela stavebního zákona vstoupí v platnost 1. ledna 2018.

Cílem této novely je zjednodušení procesu povolování staveb a jejich realizace. Celý proces by se dle ministerstva pro místní rozvoj mohl zkrátit až na polovinu a to díky „společnému řízení“, které sloučí územní a stavební řízení.

Jaké ulehčení novela přinese drobným stavebníkům?

Umožní například svépomocnou stavbu všech rodinných domků bez určení zastavěné plochy, ruší totiž dosud platné omezení staveb do 150 m2. Nově již bude i u staveb přesahujících tuto velikost stačit pouze ohlášení stavby a nebude tedy nutné stavební povolení.

Pokud jste si chtěli postavit bazén nebo třeba skleník, mohli jste stavět maximálně o rozloze 40 m2 a do 5m výšky, tato omezení již od ledna 2018 nebudou platit. Realizace takovýchto staveb bude nyní možná jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu bez potřeby dalších ohlášení nebo stavebního povolení.

U nemovitostí rozdělených na jednotky nebude stavebník muset dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek. Novela umožní, že postačí pouze souhlas zplnomocněného správce nebo společenství vlastníků.

Změny stavebního zákona by měly v návaznosti na zjednodušení celého procesu přinést také zkrácení termínů pro rozhodnutí stavebního úřadu.