Novinky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/web100/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Úskalí krátkodobého ubytování

Znají to jistě všichni, jenže žijeme v centru Prahy. Ať je pracovní den, svátek nebo víkend, davy turistů z celého světa se hlučně baví pod našimi okny, křičí a vesele si zpívají. S tím je spojen zvýšený nepořádek uvnitř a v okolí domu, nicméně my bychom si po celém dni v práci rádi dopřáli zasloužený odpočinek. Bohužel většina z nás tiše trpí a očekává změnu k lepšímu. Za těmito problémy, které se mohou týkat i Vašeho domu, resp.

 

Změny v internetovém bankovnictví z pohledu BD a SVJ

Od ledna 2019 mění banky vzhled a způsob ovládání internetového bankovnictví. Tyto změny nám banky avizují písemnou formou již od dubna tohoto roku. Česká spořitelna přechází ze služby Servis24 na službu George. Československá obchodní banka přechází na službu ČSOB CEB. Komerční banka mění pouze svůj vzhled.

 

Nejdůležitější informace o vodoměrech: jejich druhy, ale i přesnost v měření

Vodoměry jsou z hlediska zákona považovány za měřidla. Problematikou vodoměrů je pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále označován pod zkratkou ÚNMZ). ÚNMZ byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb. Kontrolou přesnosti vodoměrů je pověřen Český metrologický institut, který sám kontroluje přesnost vodoměrů a zároveň vydává povolení soukromým autorizovaným servisním střediskům, jejichž zaměstnanci musí mít certifikáty personální způsobilosti. Tato kontrola vyplývá z vyhlášky 345/2002 SB. v poslední novelizaci č.120/2015 Sb.

 

Vývoj nájemného v Praze

Napříč médii probíhají zprávy o raketovém zdražování nájmů v Praze. Jak to s vývojem výše nájemného opravdu vypadá? Přinášíme Vám informace z praxe. Pokud se zaměříme na vývoj výše nájemného v posledních dvou letech, pak je pravdou, že na počátku roku 2017 opravdu nájmy v Praze prudce vzrostly. Ovšem po růstu na počátku roku nastalo určité zklidnění a ceny nájmů téměř stagnují či rostou jen velmi mírně.

 

Pojištění nemovitosti (bytového domu) u správce

Každé Společenství vlastníků jednotek má sjednanou pojistnou smlouvu na bytový dům. Na základě naší akreditace v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí máme možnost zdarma oslovovat pojišťovny a diskutovat s nimi o nejvýhodnějších podmínkách pojistné smlouvy.   Jaké jsou konkrétní kroky, které provádíme?

 

Oxid uhelnatý a kontrola plynových zařízení

Při špatném udržování plynových spotřebičů a spalinových cest může docházet k průniku OXIDU UHELNATÉHO (Carbonmonooxid, dále označován zkratkou CO). CO je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý se vdechováním váže, asi 220 krát lépe než kyslík, na červené krevní barvivo hemoglobin a tím vzniká karbonylhemoglobin. CO se velmi rychle naředí se vzduchem.  

 

Nejdůležitější informace k vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb v BD nebo SVJ je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění. V § 7 odst. 1 tohoto zákona je stanoveno, že za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.  

 

Znovuzvolení výboru po konci funkčního období

Přestože složení výboru po nové volbě na shromáždění vlastníků zůstane stejné a to včetně funkcí, je třeba podat návrh na výmaz původního výboru a zápis nově zvoleného výboru společenství. Z příslušného rejstříku by mělo být zcela jasně patrno, že výbor řádně funguje v novém funkčním období, byť ve stejném složení.   Je nutné si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zapsáno.

 

Důsledky absence údržby garáží

V naší praxi se velmi často stává, že je podceňována pravidelná údržba garážových prostor. Jedná se kromě servisu vjezdových vrat, osvětlení garáží a jednotlivých tehcnologií, zejména o pravidelnou údržbu podlah, jejich čištění, nátěr a péči o dilatační spáry. Následné zatékání může způsobit poškození laku aut a ke vzniku škodních událostí. Zejména se jedná o protékání skrz podlahu do nižšího podlaží, proto je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat dilatační spáry a jejich kryty.

 

Kondenzační kotle na plynové přípojky v praxi

Od roku 2014 nemohou být montovány z více důvodů plynové turbo kotle a jsou postupně nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli, přičemž staré turbo kotle se nechávají dosloužit. Průměrná životnost turbo kotlů je maximálně 15 let. Praha je jediný region v České republice, na který se nevztahuje operační program Životní prostředí 2014-2020 (viz. bod B.1.4.), proto Pražané k pořízení nového kotle mohou využít pouze vlastní zdroje.   Co je kondenzační kotel?