Novinky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/web100/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Závěr roku 2018 a začátek něčeho nového

Pokud právě teď čtete tyto řádky, pak jsme velice rádi, že jste si našli pár chvil na pročtení posledního Zpravodaje Green Lions roku 2018. Čím jiným zakončit sezonu roku 2018 než novinkami a výhledem do let dalších? V tomto prosincovém vydání jsme proto pro Vás připravili sérii článků týkajících se připravovaných změn v našem oboru.

 

Novela občanského zákoníku

Na konci října byla vládě předložena novela občanského zákoníku vypracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s účinností od 1.1.2020. Týká se bytového spoluvlastnictví a vztahuje se na všechny bytové domy rozdělené na jednotky. V navrhované novele jsou mnohá zpřísnění a upřesnění.

 

Přechod na nové TV vysílání DVB-T2

Počátkem roku 2021 většina televizních vysílačů bude přepnuta na nové vysílání DVB-T2. Jedná se o vysoké rozlišení digitálního pozemního vysílání. Jak se můžete připravit na přechod na nový standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2?

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, které jsou povinni podat ti, kteří se v průběhu roku 2018 stali vlastníky nemovitosti.

 

Problematika rekonstrukce podkrovních prostor

Podkrovní prostory často bývají majiteli domu přestavovány na bytové jednotky. Jaká jsou hlavní specifika takovýchto rekonstrukcí? Obecně lze říci, že rekonstrukce podkrovních prostor jsou finančně nákladnější, než rekonstrukce prostor klasického bytu. Vyšší cena je dána především atypickým prostředím podkroví.

 

Vkládání účetních závěrek do Obchodního rejstříku

Společenství má povinnost zveřejnit účetní závěrku vložením do sbírky listin. Tato skutečnost je stanovena v ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost o součinnost

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží a s ním účetní závěrky a navazující vyúčtování, bylo by velmi přínosné, kdybychom si našli volnou chvilku a dali do pořádku údaje potřebné k řádnému vyúčtování. Na spoustu vlastníků například nemáme aktuální kontaktní údaje. Dle stanov SVJ má vlastník povinnost oznámit společenství do jednoho měsíce: a/ nabytí jednotky do vlastnictví b/ svoji adresu /adresu pro doručování/ c/ počet osob, které budou mít v bytě domácnost

 

Význam přítomnosti vlastníků na shromáždění SVJ

Rádi bychom se tímto obrátili na všechny vlastníky bytových jednotek v návaznosti na časté vysvětlení významu jejich přítomnosti při shromáždění SVJ.

 

Úskalí krátkodobého ubytování

Znají to jistě všichni, jenže žijeme v centru Prahy. Ať je pracovní den, svátek nebo víkend, davy turistů z celého světa se hlučně baví pod našimi okny, křičí a vesele si zpívají. S tím je spojen zvýšený nepořádek uvnitř a v okolí domu, nicméně my bychom si po celém dni v práci rádi dopřáli zasloužený odpočinek. Bohužel většina z nás tiše trpí a očekává změnu k lepšímu. Za těmito problémy, které se mohou týkat i Vašeho domu, resp.

 

Změny v internetovém bankovnictví z pohledu BD a SVJ

Od ledna 2019 mění banky vzhled a způsob ovládání internetového bankovnictví. Tyto změny nám banky avizují písemnou formou již od dubna tohoto roku. Česká spořitelna přechází ze služby Servis24 na službu George. Československá obchodní banka přechází na službu ČSOB CEB. Komerční banka mění pouze svůj vzhled.