Novinky

Délka a průběh topné sezóny

Zima je již v plném proudu a proto bychom rádi blíže osvětlili, jak to je se zapínáním a vypínáním topení u centrálního zásobování teplem. Týká se to dálkového vytápění objektů a objektů s vlastní centrální kotelnou a v nich umístěných bytových i nebytových jednotek Topnou sezónu, kterou musí provozovatel centrálního vytápění respektovat, určuje vyhláška 194/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17. července 2007, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. (tato vyhláška nahradila původní vyhl. č. 152/2001 Sb.).

 

Závěr roku 2017 a přání do roku 2018

Vážení klienti a partneři, rok se s rokem sešel a v následujících dnech nás čekají vánoční svátky a vstup do roku nového. Rok 2017 byl ve znamení mnoha změn. Jistě mnozí z Vás například zaregistrovali rozrůstání týmů účetního i technického oddělení či plánované otevření pobočky v Karlíně. Novinky se ovšem týkali i obecnějšího rázu, v roce 2017 vzešlo v platnost i mnoho nových zákonů spjatých se správou nemovitostí. Přestože se mnoho věcí mění a vyvíjí, rádi bychom Vám i pro 2018 zajistili stabilitu v podobě kvalitní péče o Vaši nemovitost.

 

Vymáhání dluhu na nájemném

V našem oboru se bohužel velmi často setkáváme s nešvarem neplatících nájemníků. Dnešní zákony nám, jako zástupcům majitelů, nedovolují použít některé přímé nástroje k rychlému narovnání a jednoduchému vystěhování těchto neplatičů. Jak v takovém případě postupujeme ? Každý z našich majitelů nemovitostí dostává pravidelně podrobný přehled o platbách nájemníků v jeho domě. Na základě tohoto přehledu komunikujeme zároveň s nájemcem.

 

Novela stavebního zákona

Dne 31. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 225/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela stavebního zákona vstoupí v platnost 1. ledna 2018. Cílem této novely je zjednodušení procesu povolování staveb a jejich realizace. Celý proces by se dle ministerstva pro místní rozvoj mohl zkrátit až na polovinu a to díky „společnému řízení“, které sloučí územní a stavební řízení. Jaké ulehčení novela přinese drobným stavebníkům?

 

Příspěvky na bydlení - pojmy, uplatnění, potřebné doklady, negativní dopad na SVJ

Příspěvky na bydlení jsou nedílnou součástí rozpočtu nejedné domácnosti, která má nízké příjmy a zároveň je zatížena vysokými náklady na bydlení. Do roku 2014 se příspěvek na bydlení mohl pobírat pouze po dobu 84 měsíců za posledních 10 let. Toto ustanovení bylo již zrušeno a nyní lze příspěvek čerpat po neomezeně dlouhou dobu. Vyplácí se zpětně za poslední tři kalendářní měsíce, tedy leden až březen, duben až červen atd. Aby bylo možné si o tuto základní sociální dávku zažádat, je třeba splnit tyto požadavky:

 

Příprava na zimní měsíce pro zachování Vašeho komfortu bydlení

Měsíc listopad mnohým z nás evokuje vánoční náladu a příchod vánočních svátků. Zimní měsíce s sebou bohužel přináší i rizika pro nemovitosti i obyvatele. Časté problémy lze demonstrovat na sněhu, jeho odklízení, tajících i mrznoucích srážkách, na pádech sněhu ze střech apod. Jak se tedy na toto období připravit? V první řadě zvažte, zda máte správně nastavené podmínky u pojištění nemovitosti, pokud si v této oblasti nevíte rady, kontaktujte nás na pojisteni@greenlions.cz .

 

Revize spalinových cest jako ochrana Vašeho zdraví i majetku.

Revize, které jsou nařízené ze zákona, jsou některými vlastníky či nájemníky podceňovány a brány doslova na lehkou váhu. Povinné revize probíhají pravidelně, jednou za rok a bohužel se každý rok mnoho majitelů nemovitostí dopouští celé řady menších či větších pochybení. Začněme ovšem popořádku. Nejprve je nutné zodpovědět si otázku, proč je nutné revize provádět?

 

Architektura okolo nás: architekt Václav Roštlapil

Praha je půvabné město, kterým většina z nás každodenně cestuje, ovšem často nás ani nenapadne prohlédnout si historické budovy, které míjíme. Pokud cestujete tramvají číslo 13, či jezdíte po Dvořákově nábřeží, naskýtá se Vám výhled na Strakovu Akademii (dnešní sídlo Úřadu vlády ČR). Co pro Vás bude možná překvapením, je skutečnost, že stejný architekt, pan Václav Roštlapil, je také autorem budovy Akademie výtvarného umění v Praze.

 

Rozúčtování nákladů na poskytované služby

Náklady spojené s užíváním jednotek se rozúčtují podle zákona 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb. V některých SVJ dochází ke změně metodiky rozúčtování služeb a přechází od rozdělení nákladů podle výše spoluvlastnického podílu k rozdělení nákladů podle počtu osob. Spoluvlastnický podíl je stálá veličina a není při tomto rozdělování důvod ke zpochybňování. V případě rozdělení nákladů podle počtu osob se setkáváme s mylnými názory některých vlastníků, jaký počet osob pro rozúčtování uvést.

 

Dosáhli jsme na 2. místo v soutěži Firma roku 2017 Hlavního města Prahy

V minulém vydání jsme Vás informovali o nominaci Green Lions a.s. mezi 10 finalistů v krajském kole soutěže Firma roku. Již samotný postup do finále byl pro nás velkou ctí a svým způsobem i výhrou, vždyť firem podnikajících na území hl. m. Prahy je obrovské množství. O to větší překvapení a radost panovala při vyhlášení vítězů krajského kola Firmy roku, které proběhlo ve čtvrtek 19. října. Podařilo se nám získat úžasné 2. místo. Jsme si vědomi, že žádný z těchto úspěchů bychom nezískali nebýt Vás, našich klientů a partnerů, kterým patří velký dík za dosavadní spolupráci.