Novinky

ZOK a hospodaření bytových družstev

Od 1. 1. 2014 je právní postavení družstva řízeno zákonem o obchodních korporacích - ZOK. Bytové družstvo může být založeno pouze za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo se může věnovat i jiné činnosti, která ale může mít pouze doplňkový charakter. Mezi členy bytového družstva a bytovým družstvem (jako právnickou osobou) je nájemní vztah. Znamená to, že bytové družstvo pronajímá své byty (garáže, nebytové prostory) na základě nájemní smlouvy.

 

Green Lions hlídají svou ekostopu

Přírodu považujeme za velký dar, proto ochrana životního prostředí byla také jedním z podnětů při volbě jména naší firmy Green Lions a.s. Za největší přínos pro životní prostředí považujeme zřízení vlastního svozového dvoru, kde realizujeme třídění odpadu pro více než 130 spravovaných nemovitostí. Dále se snažíme dlouhodobě zavádět systém třídění odpadu v námi uklízených kancelářích na území Prahy. Mimo to, se při úklidech snažíme maximálně využívat čisticí prostředky šetrné k přírodě.

 

Nová naděje pro vymáhání dluhů Společenství

Skoro každé Společenství má bohužel zkušenost s dlužníkem či dokonce dlužníky, kteří řádně neplní povinnost platit příspěvky na dlouhodobou zálohu, takzvaný fond oprav, a zálohy na služby. Z praxe správce můžeme potvrdit, že řešení dlužních částek je stále frekventovaný problém, ať už vzniká z nejrůznějších důvodů.

 

Zamezte plýtvání energií čištěním topné soustavy

Při užívání topných těles dochází k tvorbě nánosů uvnitř topných těles samotných. Tyto nánosy snižují účinnost zařízení a způsobují v konečném důsledku také poměrně velké energetické ztráty a  zvyšování nákladů na vytápění jednotek. Většina vlastníků o snižování účinnosti topného systému neví. S čištěním je spojena investice, jejíž návratnost se pohybuje v rozmezí 2 – 3 let, přesto je nutné o potřebě této investice přesvědčit vlastníky a získat jejich souhlas. Chemické čištění by mělo být opakováno v časovém horizontu 8 – 10 let.

 

Přebírání bytové jednotky po předchozím nájemci – interiér bytu

Koupili jste si starší byt po předchozích majitelích? Při prohlídce bytu jste důkladně prohlédli všechna zákoutí, a přesto jste spoustu věcí přehlédli? Bývalí majitelé byli určitě moc milí, ale nikdy nevíte, kolik duplikátů od vašich klíčů si ponechali, obzvláště v případě, kdy byla bytová jednotka ještě dále pronajímána. První krok je proto jasný, vyměňte zámky. Současně je nutné posoudit stav vstupních dveří do bytu, především to, zda vyhovují základním bezpečnostním kritériím.

 

Rekonstrukce bytů v nájemních domech II. – výsledek rekonstrukce

V minulém vydání jsme Vám představili byt v Praze 7, který byl mnoho let neobývaný. Majitelka bytu se rozhodla pro celkovou rekonstrukci a obrátila se na nás (nečetli jste předchozí článek a rádi byste viděli fotografie před rekonstrukcí? – odkaz) Při navržené rekonstrukci jsme hledali optimální řešení, které by maximálně vyhovovalo požadavkům majitelky, využilo veškeré  možnosti svěřeného bytu, a přitom jsme se vešli do dohodnutých finančních mantinelů.

 

Plánujete koupi bytu či činžovního domu? Posoudíme Vám výnosnost investice

Stejně jako investice do komodit, deviz nebo akcií má i investice do nemovitostí svá specifika. Pokud se zaměříme na výnosnost činžovních domů pro rok 2017 na území Prahy, pak můžeme hovořit o výnosnosti oscilující mezi hodnotami 3 – 6 % v závislosti na konkrétní části Prahy. Obecně platí, že čím je nemovitost blíže k centru, tím je cena nemovitosti vyšší a často tedy i výnos nižší.

 

Praktické rady: Podlahy

Vhodným či nevhodným výběrem podlahy můžeme ovlivnit využitelnost i pocit z celé místnosti. Na trhu je mnoho typů podlah a nepřeberné množství informací a nových trendů. Každý by se měl zamyslet nad tím, jak bude konkrétní místnost využívat, kdo se tam bude pohybovat, tzn. vhodnost materiálu na základě uživatelů (děti, zvířata, chodíme na boso nebo obutí atd.), v jakém stylu a barvách bude místnost stavěna, jestli bude potřeba odhlučnit danou místnost a také bychom si měli zjistit informace o životnosti materiálu a jeho nároky na údržbu.

 

Jarní péče o okolí domů: zatravněné plochy a zahradní cesty

Předzahrádky a vnitrobloky bytových domů v Praze se stávají důležitou součástí kvality našeho bydlení a vlastníci bytů si to začínají uvědomovat. Zahradní úprava těchto prostor a potřebná navazující péče je různá. Jedno však tyto plochy spojuje. Společnou charakteristikou je zatravněná plocha. Trávníky mají bezesporu širokou možnost využití a jsou pro oblast středu Evropy významným vegetativním prvkem a právně jarní měsíce jsou pro travnaté plochy klíčovým obdobím.

 

Rekonstrukce bytů v nájemních domech

Často se na nás obrací majitelé bytů v nájemních domech, které spravujeme, s množstvím dotazů týkajících se rekonstrukcí bytů. Rádi bychom vám proto představili, jak rekonstrukce vedená naším týmem vypadá a to na konkrétní realizaci. V tomto případě se jednalo o byt, který nebyl více než 15 let obýván. Podle toho také byt vypadal a v době, kdy došlo k převzetí z naší strany, zde byla v provozu pouze elektřina. Plyn byl odpojen a byl odebrán plynoměr.