Novinky

Rozúčtování nákladů na poskytované služby

Náklady spojené s užíváním jednotek se rozúčtují podle zákona 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb. V některých SVJ dochází ke změně metodiky rozúčtování služeb a přechází od rozdělení nákladů podle výše spoluvlastnického podílu k rozdělení nákladů podle počtu osob. Spoluvlastnický podíl je stálá veličina a není při tomto rozdělování důvod ke zpochybňování. V případě rozdělení nákladů podle počtu osob se setkáváme s mylnými názory některých vlastníků, jaký počet osob pro rozúčtování uvést.

 

Dosáhli jsme na 2. místo v soutěži Firma roku 2017 Hlavního města Prahy

V minulém vydání jsme Vás informovali o nominaci Green Lions a.s. mezi 10 finalistů v krajském kole soutěže Firma roku. Již samotný postup do finále byl pro nás velkou ctí a svým způsobem i výhrou, vždyť firem podnikajících na území hl. m. Prahy je obrovské množství. O to větší překvapení a radost panovala při vyhlášení vítězů krajského kola Firmy roku, které proběhlo ve čtvrtek 19. října. Podařilo se nám získat úžasné 2. místo. Jsme si vědomi, že žádný z těchto úspěchů bychom nezískali nebýt Vás, našich klientů a partnerů, kterým patří velký dík za dosavadní spolupráci.

 

Elektronika a výboje blesku

Nejen léto a jeho závěr, ale i počátek podzimu je často charakteristický bouřkami. Při blížící se bouřce Vám již jistě napadla otázka: „Co se stane při úderu blesku do domu nebo v okolí?“. Situace to sice není běžná, ovšem díky své četnosti ani nezanedbatelná. I během tohoto léta jsme řešili situaci způsobenou právě letními bouřkami v jednom z námi spravovaných domů v Praze 10.

 

Údržba dřevěných teras

Nová dřevěná terasa poskytuje teplé, pohledné spojení s venkovním prostředím, které doplňuje krásu domova a vytváří jakési pódium pro příjemné trávení volného času celé rodiny. Dřevěné terasy však chátrají, a to jak vlivem jejich používání, tak vlivem povětrnostních podmínek. Po několika letech bez řádné péče je taková terasa na výměnu.

 

Ty nejdůležitější kontakty vždy po ruce:

Pro případ neočekávaných událostí Vám doporučujeme uložit si veškeré kontakty na havarijní službu, které jsou uvedené na nástěnce v domě do svého mobilního telefonu. Nikdy nevíte, kdy se Vám můžou hodit.

 

Schvalování účetních závěrek a vyúčtování služeb

Během roku se pro Vás staráme o chod domu. Každý dům má svého technika a účetní. Zajišťuje opravy domu (střechy, fasády, výmalbu a jiné opravy), zajišťuje úklid domu, ale velkou část naší práce zabírá účetnictví.  Veškeré náklady jsou účtovány během roku na příslušné účty.  Podle Zákona o účetnictví (č.563/1991 Sb.) sestavuje účetní jednotka Účetní závěrku. V obecné rovině se jedná o soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období).

 

Funkční zámky - pocit bezpečí v domě

Dnešní uspěchaná doba přináší mnoho situací, většina z nás zamyká dům s hlavou plnou myšlenek na den v práci, včasný odvoz dětí na kroužky, v zaměstnání musíte denně rozhodovat desítky složitých věcí a pak se překvapivě snadno dostáváte do situací, které vás zaskočí a hledáte nová řešení. Dovolte proto, malé zamyšlení nad několika různými životními situacemi, se kterými se můžete setkat v domě nebo jeho okolí. Zajištění pocitu bezpečí pro staršího uživatele bytu:

 

GL: naše plány pro příští období

Stále na sobě pracujeme a rádi bychom se s Vámi proto podělili o naše plány. Plánem pro příští rok je dobudování našeho zázemí v Karlíně, které již dnes částečně využívá naše údržba a úklid. Věříme, že právě toto naše zázemí přinese mnoho pozitivních změn, jak pro zaměstnance, tak pro klienty a bude přínosem pro naši službu jako celek.

 

ZOK a hospodaření bytových družstev

Od 1. 1. 2014 je právní postavení družstva řízeno zákonem o obchodních korporacích - ZOK. Bytové družstvo může být založeno pouze za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo se může věnovat i jiné činnosti, která ale může mít pouze doplňkový charakter. Mezi členy bytového družstva a bytovým družstvem (jako právnickou osobou) je nájemní vztah. Znamená to, že bytové družstvo pronajímá své byty (garáže, nebytové prostory) na základě nájemní smlouvy.

 

Green Lions hlídají svou ekostopu

Přírodu považujeme za velký dar, proto ochrana životního prostředí byla také jedním z podnětů při volbě jména naší firmy Green Lions a.s. Za největší přínos pro životní prostředí považujeme zřízení vlastního svozového dvoru, kde realizujeme třídění odpadu pro více než 130 spravovaných nemovitostí. Dále se snažíme dlouhodobě zavádět systém třídění odpadu v námi uklízených kancelářích na území Prahy. Mimo to, se při úklidech snažíme maximálně využívat čisticí prostředky šetrné k přírodě.