Novinky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/web100/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Jak udržovat a ochraňovat fasádu domu

Stejně jako auto potřebuje i fasáda domu pravidelný servis, nestačí pouze řešit havarijní situace dle aktuální situace, jako jsou například praskliny či výskyt plísní.

 

Dotace pro památkově chráněné nemovitosti

Údržba nemovitostí je velmi nákladná, v případě památkově chráněných nemovitostí je situace o to složitější a nákladnější. U těchto nemovitostí je možné žádat o různé druhy dotací a grantů ať už od Magistrátu hlavního města Prahy, nebo od jednotlivých městských částí. Granty od Magistrátu hlavního města Prahy jsou určeny pro vlastníky památkově významných objektů v památkových zónách v hl. m. Praze a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně).

 

Účetní doklad versus zjednodušený účetní doklad

Často se v naší praxi setkáváme s otázkami týkající se náležitostí a vymezení pojmů účetní doklad a zjednodušený účetní doklad. Připravili jsme pro Vás detailní vymezení těchto pojmů. Účetní doklad Dle § 11 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví je účetní doklad účetní záznam.

 

Odpad a společná stanoviště kontejnerů

Otázka úklidu stanovišť kontejnerů a popelnic je problémem nejen v okrajových částech města na sídlištích, ale i ve vnitřních částech Prahy. Jako příklad řešení těchto nepříjemných situací, uvádím řešení realizované v námi dlouhodobě spravovaných objektech v Nuslích. Problém se týká šesti domů, které nemají kam popelnice či kontejner umístit.

 

Požární bezpečnost bytových domů: prvky, které chrání životy

„Štěstí přeje připraveným“ uvádí na svém webu Hasičský záchranný sbor České republiky. I my Vám proto přinášíme výčet toho nejdůležitějšího, aby Váš dům byl připravený pro případ nečekané události.   Požární hydranty a hasicí přístroje.

 

Pravidelné revize elektrického zařízení v bytech: normy a předpisy

Mnoho našich klientů se na nás obrací s dotazy na revize. O pravidelných revizích a čištění spalinových cest, revizích plynových zařízení, servisech a revizích plynových kotlů apod. jsme Vás již informovali v předešlých článcích. Nyní jsme pro Vás připravili přehled k revizím elektrických zařízení. Revize a kontroly vycházejí z vyhlášek, nařízení a norem, podle kterých je nezbytné se řídit. Níže uvedená tabulka uvádí normy související s danou problematikou:

 

GDPR A OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI SVJ A BD

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tedy GDPR (General Data Protection Regulation) a je přímo aplikovatelné v ČR. Nařízení bylo přijato v souvislosti s rozsáhlým zpracováním osobních údajů prostřednictvím nových technologií.  Přímou reakcí na GDPR je i omezování internetových sociálních sítí shromažďujících osobní údaje jako je např. portál Spolužáci.cz apod.

 

Výměna plastových oken

Výměna starých oken za plastová Vám zvýší komfort bydlení, uspoří v zimě náklady na vytápění a v létě na chlazení Vašeho bytu, ale jejich výměna musí být prováděna s určitými znalostmi, proto jsme pro Vás připravili výčet toho nejdůležitějšího, na co si dát pozor již při plánování rekonstrukce. Rám, křídlo a okenní profil:

 

Jak odhlučnit byt?

Trápí Vás hluk od sousedů, ze společných prostor domu, hluk z ulice? Překračování hygienických limitů hluku bývá předmětem často zbytečných sousedských sporů. Stavební část naší firmy provádí opravy a rekonstrukce bytů a proto jsme se kolegů zeptali na jejich zkušenosti:

 

Pravidla pro hlasování shromáždění SVJ

V souvislosti s proběhlými shromážděními SVJ na konci roku 2017 jsme si znovu připomínali pravidla pro hlasování ve vazbě na nový občanský zákoník. Mechanizmus hlasování zajišťujeme na vyžádání našich klientů my jako správci, ovšem ve vybraných případech si celý průběh schůze zajišťuje výbor sám, proto shrnujeme základní pravidla pro řádné hlasování.   Pro rok 2018 se nemění základní kvórum nutné pro usnášeníschopnost shromáždění a je i nadále třeba, aby byli přítomní ti vlastníci, kteří mají většinu hlasů (počítáno dle podílů).