Novinky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/web100/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Paušální náhrady nákladů statutárních orgánů

Funkce člena statutárního orgánu SVJ i BD bývá spojená s odměnou za výkon funkce. V mnohých případech však statutární orgán odměnu odmítne. Důvody mohou být různé.  Stává se, že v podstatě nechce platit sám sobě nebo nechce být zaměstnancem svého souseda.

 

Význam okolního prostředí na komfort bydlení

Význam okolního prostředí na komfort bydlení Značnou část našeho času trávíme uzavřeni tzv. „mezi čtyřmi stěnami“, přesto nemůžeme zcela vyloučit vliv vnějšího prostředí a jeho vliv na nás samotné. Do značné míry se dá říct, že okolní prostředí je nedílnou součástí našeho bytu. Celkově pod pojmem okolní prostředí bytu rozumíme:

 

Potřebné kroky před účetní závěrkou BD či SVJ

Než je možné zpracovat závěrku za účetní období, zpravidla ukončeného kalendářního roku, a předat je ke schválení představenstvu BD či výboru SVJ, je povinností účetní provést tzv. uzávěrkové účetní operace. Každá účetní jednotka, BD i SVJ nevyjímaje, musí zajistit inventarizaci skutečného stavu veškerého svého majetku a závazků a to zpravidla k datu 31.12, kdy je sestavována účetní závěrka.

 

Aktuálně: Podklady pro vyúčtování služeb

Každý vlastník od správce nemovitosti musí jednou ročně obdržet vyúčtování zálohové úhrady za plnění poskytovaná s užíváním objektu neboli vyúčtování služeb. Ve vyúčtování služeb jsou zohledněny ty služby, na které si vlastníci vybírají zálohy na základě odsouhlaseného předpisu. Tyto zálohy se proúčtují s náklady vyfakturovanými dodavateli.

 

Údržba, oprava nebo technické zhodnocení?

Často se jako správci setkáváme s problematikou, jak správně posoudit a zařadit z technického i účetního hlediska různé práce prováděné v bytových, administrativních i průmyslových nemovitostech, jednotlivých jednotkách, společných prostorách, zahradách či na zařízeních domů a to jak z pohledu majitele nemovitosti nebo jeho nájemce.   Nejprve je nutné si říci, jaký je rozdíl mezi základními pojmy z technického úhlu pohledu:  

 

Zdražení vody, elektřiny, plynu - jak ušetřit?

Ke konci roku 2018 téměř všichni dodavatelé vody, elektřiny, plynu a dalších energií oznámili zvýšení cen. K tomuto nepopulárnímu kroku se chystají také teplárny. Měli bychom se tedy zamyslet, kde ušetřit, aby dopad nebyl na cílové odběratele tak velký.

 

Závěr roku 2018 a začátek něčeho nového

Pokud právě teď čtete tyto řádky, pak jsme velice rádi, že jste si našli pár chvil na pročtení posledního Zpravodaje Green Lions roku 2018. Čím jiným zakončit sezonu roku 2018 než novinkami a výhledem do let dalších? V tomto prosincovém vydání jsme proto pro Vás připravili sérii článků týkajících se připravovaných změn v našem oboru.

 

Novela občanského zákoníku

Na konci října byla vládě předložena novela občanského zákoníku vypracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s účinností od 1.1.2020. Týká se bytového spoluvlastnictví a vztahuje se na všechny bytové domy rozdělené na jednotky. V navrhované novele jsou mnohá zpřísnění a upřesnění.

 

Přechod na nové TV vysílání DVB-T2

Počátkem roku 2021 většina televizních vysílačů bude přepnuta na nové vysílání DVB-T2. Jedná se o vysoké rozlišení digitálního pozemního vysílání. Jak se můžete připravit na přechod na nový standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2?

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, které jsou povinni podat ti, kteří se v průběhu roku 2018 stali vlastníky nemovitosti.