Novinky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/web100/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Nejdůležitější informace k vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb v BD nebo SVJ je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění. V § 7 odst. 1 tohoto zákona je stanoveno, že za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.  

 

Znovuzvolení výboru po konci funkčního období

Přestože složení výboru po nové volbě na shromáždění vlastníků zůstane stejné a to včetně funkcí, je třeba podat návrh na výmaz původního výboru a zápis nově zvoleného výboru společenství. Z příslušného rejstříku by mělo být zcela jasně patrno, že výbor řádně funguje v novém funkčním období, byť ve stejném složení.   Je nutné si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zapsáno.

 

Důsledky absence údržby garáží

V naší praxi se velmi často stává, že je podceňována pravidelná údržba garážových prostor. Jedná se kromě servisu vjezdových vrat, osvětlení garáží a jednotlivých tehcnologií, zejména o pravidelnou údržbu podlah, jejich čištění, nátěr a péči o dilatační spáry. Následné zatékání může způsobit poškození laku aut a ke vzniku škodních událostí. Zejména se jedná o protékání skrz podlahu do nižšího podlaží, proto je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat dilatační spáry a jejich kryty.

 

Kondenzační kotle na plynové přípojky v praxi

Od roku 2014 nemohou být montovány z více důvodů plynové turbo kotle a jsou postupně nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli, přičemž staré turbo kotle se nechávají dosloužit. Průměrná životnost turbo kotlů je maximálně 15 let. Praha je jediný region v České republice, na který se nevztahuje operační program Životní prostředí 2014-2020 (viz. bod B.1.4.), proto Pražané k pořízení nového kotle mohou využít pouze vlastní zdroje.   Co je kondenzační kotel?

 

Legionella a jak proti ní bojovat

Legionella pneumophila neboli legionářská nemoc je plicní onemocnění. Toto onemocnění je způsobeno mikrobem, který se vyskytuje ve vodních ekosystémech. Především v takových, kde je vlhké prostředí, určité teplotním minimum (25 – 42°C) a přítomnost kovů (např. zinek, měď, železo). Může se tedy jednat o klimatizační zařízení, vodovodní sítě apod. Nakaženi bývají nejčastěji starší, slabší či už něčím dalším nakažení jedinci. Nicméně nejsme lékaři, abychom Vám zde popisovali průběh nemoci a všechny její možné příznaky a následky.

 

Nároky GDPR v realitním světě

I oblast realit zasáhl nový zákon o ochraně osobních údajů, podívejme se proto blíže, co konkrétně je potřebné v této oblasti ošetřit. Osobním údajem, který se běžně používal do nájemních smluv, je rodné číslo. Tento osobní údaj se již ve smlouvách nesmí používat. Nahradit ho lze datem narození, který bude mít v nájemní smlouvě stejnou váhu.

 

Elektronická evidence tržeb z pohledu činnosti společenství vlastníků jednotek

V některých SVJ nejsou prováděny platby členů bezhotovostním převodem na účet SVJ, ale hotovostním vkladem do pokladny SVJ. Nastává tak situace kdy SVJ zvažuje, zda hotovostní platby nezrušit, aby SVJ nebylo nezatíženo elektronickou evidenci tržeb.

 

Jak udržovat a ochraňovat fasádu domu

Stejně jako auto potřebuje i fasáda domu pravidelný servis, nestačí pouze řešit havarijní situace dle aktuální situace, jako jsou například praskliny či výskyt plísní.

 

Dotace pro památkově chráněné nemovitosti

Údržba nemovitostí je velmi nákladná, v případě památkově chráněných nemovitostí je situace o to složitější a nákladnější. U těchto nemovitostí je možné žádat o různé druhy dotací a grantů ať už od Magistrátu hlavního města Prahy, nebo od jednotlivých městských částí. Granty od Magistrátu hlavního města Prahy jsou určeny pro vlastníky památkově významných objektů v památkových zónách v hl. m. Praze a ve vesnických rezervacích na území hl. m. Prahy (Stodůlky, Ruzyně).

 

Účetní doklad versus zjednodušený účetní doklad

Často se v naší praxi setkáváme s otázkami týkající se náležitostí a vymezení pojmů účetní doklad a zjednodušený účetní doklad. Připravili jsme pro Vás detailní vymezení těchto pojmů. Účetní doklad Dle § 11 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví je účetní doklad účetní záznam.