Novinky

warning: Creating default object from empty value in /var/www/web100/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

Pravidelné revize elektrického zařízení v bytech: normy a předpisy

Mnoho našich klientů se na nás obrací s dotazy na revize. O pravidelných revizích a čištění spalinových cest, revizích plynových zařízení, servisech a revizích plynových kotlů apod. jsme Vás již informovali v předešlých článcích. Nyní jsme pro Vás připravili přehled k revizím elektrických zařízení. Revize a kontroly vycházejí z vyhlášek, nařízení a norem, podle kterých je nezbytné se řídit. Níže uvedená tabulka uvádí normy související s danou problematikou:

 

GDPR A OSOBNÍ ÚDAJE V RÁMCI SVJ A BD

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tedy GDPR (General Data Protection Regulation) a je přímo aplikovatelné v ČR. Nařízení bylo přijato v souvislosti s rozsáhlým zpracováním osobních údajů prostřednictvím nových technologií.  Přímou reakcí na GDPR je i omezování internetových sociálních sítí shromažďujících osobní údaje jako je např. portál Spolužáci.cz apod.

 

Výměna plastových oken

Výměna starých oken za plastová Vám zvýší komfort bydlení, uspoří v zimě náklady na vytápění a v létě na chlazení Vašeho bytu, ale jejich výměna musí být prováděna s určitými znalostmi, proto jsme pro Vás připravili výčet toho nejdůležitějšího, na co si dát pozor již při plánování rekonstrukce. Rám, křídlo a okenní profil:

 

Jak odhlučnit byt?

Trápí Vás hluk od sousedů, ze společných prostor domu, hluk z ulice? Překračování hygienických limitů hluku bývá předmětem často zbytečných sousedských sporů. Stavební část naší firmy provádí opravy a rekonstrukce bytů a proto jsme se kolegů zeptali na jejich zkušenosti:

 

Pravidla pro hlasování shromáždění SVJ

V souvislosti s proběhlými shromážděními SVJ na konci roku 2017 jsme si znovu připomínali pravidla pro hlasování ve vazbě na nový občanský zákoník. Mechanizmus hlasování zajišťujeme na vyžádání našich klientů my jako správci, ovšem ve vybraných případech si celý průběh schůze zajišťuje výbor sám, proto shrnujeme základní pravidla pro řádné hlasování.   Pro rok 2018 se nemění základní kvórum nutné pro usnášeníschopnost shromáždění a je i nadále třeba, aby byli přítomní ti vlastníci, kteří mají většinu hlasů (počítáno dle podílů).

 

Výtahy v bytových domech: bezpečnost a revize

Výtahy mají dnes širokou škálu technologií a funkcí pro pohodlný a bezpečný provoz. Pro běžného uživatele je ovšem většina z nich skrytá. Za zmínku stojí dvojí bezpečnostní obvody, brzdné systémy, bezpečné dojezdy či systémy omezovačů rychlosti, díky kterým je zajištěno, že se výtah nerozjede, například při otevřených dveřích apod.

 

Vlastníkův byt a dožití osoby příbuzné bez smlouvy

V praxi se setkáváme s celou řadou komplikovaných otázek a situací plynoucích z vlastnictví či užívání bytu. V tomto článku bychom Vás rádi seznámili se situací týkající se užívání bytu osobou příbuznou. Pro ilustraci budeme tuto situaci demonstrovat na konkrétním příkladu z naší praxe:

 

Příjem společenství vlastníků a příjem jednotlivých vlastníků

Blíží se období účetních závěrek a podání daňových přiznání, připomeňme si proto, co spadá do příjmů SVJ a co do příjmů jednotlivých vlastníků. Ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) říká, že „ společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání „ a dle ustanovení § 1195 odst. 1 „společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.“

 

Je potřeba mít na domě hromosvod (bleskosvod)?

Hromosvod správným názvem bleskosvod (protože vede blesk a ne hrom), zajišťuje maximální bezpečnost vašeho majetku a hlavně bezpečnost obyvatel domu.

 

Chytrá lampa v parku Folimanka

V minulém vydání Zpravodaje jsme Vás informovali o budoucnosti chytrých měst a domácností. Velice nás proto těší, že chytrá řešení se již pomalu začínají realizovat i na území Prahy. Jednou z prvních vlaštovek inovativních řešení je právě instalovaná chytrá lampa v parku Folimanka (Praha 2). Co chytrá lampa přináší? Na stožáru lampy je umístěn informační panel, který umožňuje několikeré využití, konkrétně například SOS tlačítko s přímým napojením na linku 112.