Odměňování statutárních orgánů SVJ

Každé SVJ řeší problém volby členů statutárního orgánu, kdo by tuto funkci měl dělat, zda bude mít požadovanou odbornost, důvěru ostatních spoluvlastníků a zda vůbec navrhovaný člověk bude ochoten práci vykonávat. Je výhodou, že dle občanského zákoníku už statutárním orgánem nemusí být pouze člen SVJ, což je jistou úlevou v situaci, kdy nikdo z vlastníků není ochoten funkci zastávat, nebo navržený člen není zvolen.

Člen statutárního orgánu SVJ nese odpovědnost za svoji činnost a je více než vhodné, v rámci opatrnosti, rozšířit běžné pojištění domu i o pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu.

Člen statutárního orgánu vykonává zpravidla tuto funkci ve svém volném čase.  Je třeba si uvědomit, že ne všechnu práci může za statutární orgán zajistit správce SVJ. Členové statutárního orgánu by za svou odpovědnost měli být odměňováni. O výši odměny rozhoduje shromáždění vlastníků. V závislosti na výši odměny jsou ze zákona příslušné odvody zálohové daně, zdravotního pojištění a sociálního pojištění. Při výplatě odměny do 2.499 Kč jsou odvody zálohové daně a zdravotního pojištění, nad 2.500 Kč jsou odvody i sociálního pojištění. Pokud SVJ odměny vyplácí, stává se z něho zaměstnavatel se všemi povinnostmi spojenými se mzdovou agendou. 

Některá SVJ přicházejí s návrhy jak se mzdové agendě a příslušným odvodům vyhnout.  Jedním z nich je i úleva členům statutárního orgánu od plateb příspěvků na správu domu a pozemku, tzn. nižší měsíční příspěvky.  Zde je třeba si uvědomit, že tvorbu příspěvků schvaluje shromáždění vlastníků a je zakotvena ve stanovách SVJ. To, že by uvedení členové měsíčně platili méně, je vlastně pouze „úleva“  z úhrady měsíčních záloh a jedná se pouze o jinou formu výplaty odměny. V účetnictví se stále vede plná výše předpisu a snížená platba členů statutárního orgánu je započtena s výplatou odměny.  Jedná se tedy pouze o jinou formu výplaty odměny a je povinností SVJ provést příslušné odvody. Pokud by předpis v plné výši účtovaný nebyl, mohlo by se v budoucnu stát, že funkcionářům vznikne dluh z čerpání na správu domu a pozemku, který budou muset doplatit.