Ohlédnutí za zimou: změny zákona o pozemních komunikacích a dopad na kvalitu života v Praze

V Praze před více než 100 lety roku 1893 dne 18. listopadu přišel mráz, který bez pár dnů v kuse vydržel až do konce ledna s průměrnou denní teplotou -10 stupňů celsia. Několikrát dokonce teplota klesla i pod -20 stupňů celsia. Tyto teploty zapříčinili mimo jiné zamrzání vodovodů a plynovodů, dokonce kvůli mrazu byly omezeny i městské provozovny např. městské mlýny až do oteplení přestaly fungovat.

A jak se s tím tehdy majitelé a správci pražských domů vyrovnávali, které prostředky používali a jak byli trestání za nedodržení povinnosti?

V průběhu let se systém úklidu sněhu moc nezměnil, změnu přinesly až nové technologie, které se ovšem nehodí pro všechny situace a tak stejně jako před lety musíme často sáhnout po hrablu a jít uklízet sníh ručně.

Dříve se neuklízení trestalo pokutou až 10 zlatých případně vězením až na 48 hodin.

Nyní se řídíme vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl .m Prahy v pozdějších novelizacích. Poslední novela je vyhláška č. 14/2009. Dále se úklid sněhu řídí zákonem o pozemních komunikacích a jeho novelizacemi (dále jen zákon).

a)       Novela zákona o pozemních komunikacích z roku 2009 zbavuje majitele domů povinnosti uklízet sníh na chodníku kolem domu a vrací tuto povinnost zpět na majitele komunikace.  

b)      Pokud dojde ke zranění, tak nárok na odškodnění vzniká až po prokázání špatného stavu komunikace s tím, že chodci či řidiči mají povinnost přizpůsobit se aktuálním meteorologickým podmínkám. Vlastník na svou obranu může prokázat, že nebylo v jeho silách odstranit špatný stav komunikace. Zákon doslova uvádí, že zodpovědnost za škodu související se stavem chodníku může vzniknout jedině tehdy, pokud se neprokáže, že nebylo v mezích vlastníkových možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

c)       Vlastník odpovídá za zranění způsobené pádem sněhu nebo rampouchy ze střechy. 

d)      V případě škodné události se každý případ posuzuje individuálně. Přihlíží se k tomu, o jak frekventovaný úsek komunikace se jedná, zda je úsek řádně dle zákona označen za neuklízející se a chůze je na vlastní nebezpečí. Stejně jako stav okolních komunikací.

e)      Zákon blíže nespecifikuje doby, do kdy musí být chodník uklizen ani prostředky, které lze či nelze použít. Zákon počítá s tím, že doby budou upraveny vyhláškami jednotlivých měst či městských částí.

Co se používá k úklidu?

1)      Hrablo, shrnovač nebo koště – je to ideální levná varianta pro většinu SVJ.

2)      V případě sněhové kalamity či při napadání těžkého, mokrého či udupaného sněhu již hrablo není nejvhodnější prostředek úklidu. V tomto okamžiku saháme po lopatě a sekáči na led.

3)      Motorové nebo elektrické pomůcky k úklidu – více než o fukary vhodné jen na lehký sníh se jedná o různé pojízdné jednostupňové frézy či traktory a rydery, na které lze osadit rádlo. Ani ty se ovšem do měst zrovna nehodí. Využití ve městech je limitováno hlučností těchto strojů a také krátkou dobou od jeho napadání a jeho ušlapání chodci. S udupaným sněhem mívají frézy problém. Při pořizování frézy je vhodné zvolit správný poměr mezi výkonem motoru, šířkou záběru radla a vzdálenosti, na kterou budou sníh odhazovat.

4)      Poslední variantou ve výše položených městech a obcích jsou dvojstupňové frézy, které si poradí i s těžkým či udupaným sněhem. Jejich použití kolem nemovitostí je limitované šířkou a materiálem chodníku, povětšinou menším množstvím sněhu, než na který jsou vyrobeny a odhazováním sněhu nevhodně na větší vzdálenosti. Jejich využití je na zvážení převážně, jsou-li součástí nemovitosti větší nekryté plochy.

Závěrem lze konstatovat, že díky změně zákona o pozemních komunikacích z roku 2009 odpadla majitelům nemovitostí v městech naprostá většina povinností kolem úklidu sněhu a tento úklid se zredukoval pouze na pěší komunikace na soukromých pozemcích, na vchody a vjezdy do objektů, případně na odklízení sněhu ze střech.

Oto Kovařík

3/2019