Oxid uhelnatý a kontrola plynových zařízení

Při špatném udržování plynových spotřebičů a spalinových cest může docházet k průniku OXIDU UHELNATÉHO (Carbonmonooxid, dále označován zkratkou CO). CO je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý se vdechováním váže, asi 220 krát lépe než kyslík, na červené krevní barvivo hemoglobin a tím vzniká karbonylhemoglobin. CO se velmi rychle naředí se vzduchem.

 

K tvorbě CO dochází převážně u plynových spotřebičů v provedení B - atmosférických (POV, kotle, někdy topidla do komína) a dochází tomu u neservisovaných spotřebičů. Kontrola spalinových cest musí být prováděný alespoň 1x ročně. Pokud k úniku CO dojde, je vždy hutné provést kontrolu všech spotřebičů v domě.

 

V bytových domech se provádí kompletní revize bytových prostor dle F (rozvody plynu), G (spotřebiče), kde revizní technik vše posoudí (revizi ze zákona provádět min 1 x za 3 roky) při které se i posuzuje kontrola a měření koncentrace CO ve spalinách, CO v ovzduší, tahu komína a teploty spalin dle TPG 704 01 čl. 8.3.2. pro spotřebiče v provedení B - atmosférické apod.

 

Možnosti jak zjistit zda k úniku nedochází, jsou:

1)            Pozvat autorizovaného servisního technika, ke každému dotčenému spotřebiči (který provede servis spotřebiče a následně měření CO ve spalinách toto je ideální protože servisní technik eventuální závadu rovnou odstraní).

2)            Nechat provést kompletní revizi plynu včetně bytových jednotek, včetně měření spalin (tady dojde ke kompletnímu posouzení veškerého vedení, připojení a umístění spotřebičů, měření spalin apod.), ale při revizi nedojde k odstranění eventuálních závad, jen k detailnímu popisu stavu a návrhu na odstranění možných závad, popřípadě v případě ohrožení zdraví k odstávce plynovodu, nebo spotřebiče do odstranění závady.

 

Každému vlastníkovi plynového spotřebiče je uložena povinnost provádět pravidelný servis spotřebiče dle nařízení - doporučení a návodu výrobce a dále dle zák. č. 22/1997 Sb. Pokud by tak bylo učiněno, minimalizuje se možnost těchto otrav oxidem uhelnatým.

 

Servis by měla zajistit autorizovaná firma dle daných značek (např. Junkers, Vaillant, Volf, Buderus, Protherm, Mora, Baxi, Immergas, Viessmann, Thermona, apod.)

Pro nepřetržitou kontrolu stavu ovzduší v bytě, by měl být instalován do místnosti s umístěným atmosférickým spotřebičem v provedení B, hlásič výskytu CO.

 

Jana Říhová