Pojištění nemovitosti (bytového domu) u správce

Každé Společenství vlastníků jednotek má sjednanou pojistnou smlouvu na bytový dům. Na základě naší akreditace v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí máme možnost zdarma oslovovat pojišťovny a diskutovat s nimi o nejvýhodnějších podmínkách pojistné smlouvy.

 

Jaké jsou konkrétní kroky, které provádíme?

V případě, že klient má zájem o návrh smlouvy u jiné pojišťovny, nejprve provádíme revizi stávající pojistné smlouvy, zpracujeme požadavky, které chceme do návrhu nové, výhodnější smlouvy, zanést a následně komunikujeme s pojišťovnami za SVJ a vyjednáváme ty nejlepší možné pojistné podmínky za příznivou cenu. Při sjednávání návrhu nové smlouvy se předně zaměřujeme na:

-           pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu

-           Pojištění odpovědnosti z držby a provozu bytového domu,

které ve starších pojistných smlouvách bohužel většinou nefigurují.

Následně porovnáváme pojistná rizika, která jsou většinou podhodnocena. Ve většině případů se problém podhodnocení týká smluv starších, které byly uzavřeny před 10 – 15 lety. Na základě plné moci, která slouží pouze pro bezplatné zpracování nabídky na návrh pojistné smlouvy, oslovíme dvě až tři pojišťovny, aby zpracovali návrh smlouvy. Z těchto návrhů vybereme tu nejlepší a nejvýhodnější nabídku a tu předložíme výboru. Pokud si výbor vybere z předložených návrhů novou smlouvu, vstupujeme do jednání se stávající pojišťovnou, kde zařizujeme za klienta výpověď smlouvy. V nově vybrané pojišťovně necháme z návrhu vypracovat plnohodnotnou pojistnou smlouvu, kterou předkládáme klientovi k podpisu. Nespornou výhodou uzavírání pojistek tímto způsobem je i to, že při řešení pojistných událostí máme k dispozici technika, který klienta zastupuje a dohlíží na to, aby byla škoda zlikvidována co nejdříve, aby byly odevzdány na pojišťovnu potřebné doklady včas a kompletní a aby bylo pojistné plnění vyplaceno v takové výši, na kterou má klient nárok.

 

Máte zájem o nezávaznou konzultaci? Pak nás neváhejte kontaktovat na pojisteni@greenlions.cz

 

Barbora Rečková