Příprava a realizace staveb

Green lions

  • příprava podkladů pro zpracování projektu
  • zajištění projektové dokumentace
  • vyřízení stavebního povolení, jednání se státními orgány
  • zpracování zadání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
  • zastupování investora při jednání s dodavateli, kontrola dodávek
  • zajištění kolaudace a převzetí dokumentace skutečného provedení

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na čísle 224 217 069, e-mailem na info@greenlions.cz