Přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2019

Rádi bychom Vás informovali, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, které jsou povinni podat ti, kteří se v průběhu roku 2018 stali vlastníky nemovitosti.

Přiznání je třeba podat do 31.1.2019. (Delší lhůtu na podání mají pouze ti vlastníci, kteří zažádali o zápis do katastru nemovitostí ještě v roce 2018, ale zápis vkladu bude proveden až v roce 2019. Přiznání tito vlastníci musí podat nejpozději do tří kalendářních měsíců, následujících po měsíci, ve kterém k zápisu do katastru nemovitostí došlo.) Přiznání musí podat samozřejmě i ti, u kterých došlo k jakýmkoliv změnám rozhodným pro stanovení vyměřené výše daně.

Další změnou je to, že finančnímu úřadu musíte ve stejné lhůtě, tedy do 31.1. 2019, oznámit i to, že jste nemovitost prodali a tedy již žádnou nemovitost nevlastníte, jinými slovy odhlásit se od placení daně z nemovitých věcí. Pokud tak neučiníte, můžete v květnu opět obdržet složenku k placení daně, i když už žádnou nemovitost vlastnit nebudete, a následně byste museli tuto situaci s finančním úřadem zbytečně řešit. Prosím myslete také na skutečnost, že pokud se včas neodhlásíte, může v krajním případě finanční úřad vůči vám uplatnit i sankci.

Iveta Malcharová