Revize spalinových cest jako ochrana Vašeho zdraví i majetku.

Revize, které jsou nařízené ze zákona, jsou některými vlastníky či nájemníky podceňovány a brány doslova na lehkou váhu. Povinné revize probíhají pravidelně, jednou za rok a bohužel se každý rok mnoho majitelů nemovitostí dopouští celé řady menších či větších pochybení.

Začněme ovšem popořádku. Nejprve je nutné zodpovědět si otázku, proč je nutné revize provádět?

Revize jsou jakýmsi preventivním ujištěním, že stav například spalinových cest apod. je v naprostém pořádku a nikoho neohrožuje. Pokud nebudete mít platnou revizní zprávu a budete mít škodní událost, zranění nebo dokonce úmrtí, zkrátí se vám pojistné plnění. V nejhorším případě pojistné plnění nebude vůbec vyplaceno a absence revize může být chápana dokonce i jako trestný čin.

Co konkrétně podléhá revizím spalinových cest?

Podle zákona je nutné provádět revizi všech spalinových cest, mezi které patří například i digestoř plynových sporáků.

Kontroly se nevztahují na vafky odvětrávané fasádou.

Jaká je tedy povinnost ve vztahu ke spalinovým cestám?

Povinností každého je zpřístupnit celé části komínového systému kominíkovi, který provádí kontrolu i požární bezpečnost komínu.

Důležitou součástí péče o spalinové cesty je čištění těchto cest. Pokud topíte pevnými palivy, měli byste komín sami nechávat čistit 3x ročně.

Proto z hlediska bezpečnosti je také doporučován detektor oxidu uhelnatého.

Dále byste měli nechávat kontrolovat revizním technikem i plynové spotřebiče a to nejméně jednou ročně.

Rada na závěr zní, nikdy nezapomínejte na své zdraví a majetek. V případě, že máte dotazy k revizím, neváhejte se obrátit na pověřeného technika. V případě, že ve Vašem domě technickou správu nemovitostí neprovádíme, kontaktujte nás na info@greenlions.cz. Jsme tu pro Vás!