Správa nemovitostí

správa nemovitostí Praha, administrativní a právní servis, údržba nemovitostí, techniká správa budov

Správa nemovitostí Green Lions
Bytový dům Jeseniova
Správa nemovitostí Green Lions
Bytový dům Zborovská
Správa nemovitostí Green Lions
Areál Blatov
Správa nemovitostí Green Lions
Rezidence Radlická

 

Máte nemovitost a nemáte čas se o ni starat? Zabezpečíme spolehlivý a bezproblémový chod jakékoliv nemovitosti v Praze a okolí! Zajišťujeme komplexní správu a údržbu nemovitostí od odborného ekonomického či právního servisu přes pravidelné revize až po veškeré úklidové služby či vyklízecí práce.

Svěřte správu nemovitostí a budov do rukou zkušených odborníků. Díky naší dlouholeté praxi vám při správě nemovitostí a budov v Praze a okolí zajistíme také veškeré související služby jako účetní či daňový, stejně jako havarijní či hygienický servis.

 

Profesionální správa nemovitostí Praha

Komplexní správa nemovitostí Praha – to jsou nejen právní a realitní služby, účetnictví a daňové poradenství, ale také kompletní servis v oblasti zaměření staveb a nemovitostí, ekonomiky budov, investic, plánů oprav, výběru nájemného či vyúčtování služeb.

 • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru správy nemovitostí. Díky tomu při všech našich službách též odborně zabezpečíme komplexní servis budov – od převzetí spravovaného domu přes zajištění povinných revizí až po pravidelné odečty a následné kontroly faktur od dodavatelů energií, vody apod.
 • Zajišťujeme styk s nájemníky jménem majitele nemovitosti, vedeme korespondenci a veškerou administrativní a technickou dokumentaci.
 • Pasportizace a evidence svěřeného majetku od A do Z – všechna data při správě nemovitostí pečlivě zpracováváme a průběžně aktualizujeme (tj. pasporty, evidenční listy, přehledy nájemců a podnájemců).
 • Zajišťujeme všechny předpisy a vyúčtování záloh na služby.
 • Platby nájemníků neustále kontrolujeme, platby včas a řádně upomínáme. Připravujeme též podklady pro žaloby.
 • Odečty měřidel – provádíme odbornou evidenci a odečty.
 

Technická správa nemovitostí a budov

V oblasti technické správy budov zajišťujeme kompletní údržbu nemovitostí i se spolehlivou havarijní službou a prováděním pravidelných revizí. Správa nemovitostí Praha, to je také zařízení celkového úklidového a hygienického servisu nemovitostí či zajištění strojového vybavení na úklid pozemních komunikací, sněhu, mytí garážových ploch či vyklízecí práce.

 • Při správě nemovitostí pravidelně kontrolujeme technický stav nemovitosti a odstraňujeme zjištěné nedostatky, navrhujeme řešení.
 • Komplexní evidence a kontrola revizí a oprav je u nás samozřejmostí.
 • Údržba a havarijní servis 24 hodin denně ve všech námi spravovaných nemovitostech.
 • Pravidelný a pečlivý úklid nemovitostí – zajišťujeme včetně úklidu sněhu.
 • Rádi vám rychle a spolehlivě zpracujeme kalkulaci správy uvedené nemovitosti na základě vámi dodaných podkladů – stačí nás kontaktovat.
 

 Správa nemovitostí Praha – dále nabízíme

 • Odborné zpracování prohlášení vlastníka a zajištění veškeré administrativy spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví.
 • Celkovou přípravu a komplexní servis při založení společenství vlastníků.

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na čísle 224 217 069, e-mailem na info@greenlions.cz

Novinky

Funkce člena statutárního orgánu SVJ i BD bývá spojená s odměnou za výkon funkce. V mnohých případech však statutární orgán odměnu odmítne. Důvody mohou být různé.  Stává se, že v podstatě nechce platit sám sobě nebo nechce být zaměstnancem svého souseda. Nejvyšší orgán SVJ nebo BD však... přečíst
Význam okolního prostředí na komfort bydlení Značnou část našeho času trávíme uzavřeni tzv. „mezi čtyřmi stěnami“, přesto nemůžeme zcela vyloučit vliv vnějšího prostředí a jeho vliv na nás samotné. Do značné míry se dá říct, že okolní prostředí je nedílnou součástí našeho bytu. Celkově pod pojmem... přečíst
Než je možné zpracovat závěrku za účetní období, zpravidla ukončeného kalendářního roku, a předat je ke schválení představenstvu BD či výboru SVJ, je povinností účetní provést tzv. uzávěrkové účetní operace. Každá účetní jednotka, BD i SVJ nevyjímaje, musí zajistit inventarizaci skutečného stavu veškerého... přečíst
Každý vlastník od správce nemovitosti musí jednou ročně obdržet vyúčtování zálohové úhrady za plnění poskytovaná s užíváním objektu neboli vyúčtování služeb. Ve vyúčtování služeb jsou zohledněny ty služby, na které si vlastníci vybírají zálohy na základě odsouhlaseného předpisu. Tyto zálohy se... přečíst
Často se jako správci setkáváme s problematikou, jak správně posoudit a zařadit z technického i účetního hlediska různé práce prováděné v bytových, administrativních i průmyslových nemovitostech, jednotlivých jednotkách, společných prostorách, zahradách či na zařízeních domů a to jak z pohledu... přečíst
Ke konci roku 2018 téměř všichni dodavatelé vody, elektřiny, plynu a dalších energií oznámili zvýšení cen. K tomuto nepopulárnímu kroku se chystají také teplárny. Měli bychom se tedy zamyslet, kde ušetřit, aby dopad nebyl na cílové odběratele tak velký. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že pokud doma chodíme... přečíst
Pokud právě teď čtete tyto řádky, pak jsme velice rádi, že jste si našli pár chvil na pročtení posledního Zpravodaje Green Lions roku 2018. Čím jiným zakončit sezonu roku 2018 než novinkami a výhledem do let dalších? V tomto prosincovém vydání jsme proto pro Vás připravili sérii článků týkajících se... přečíst
Na konci října byla vládě předložena novela občanského zákoníku vypracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s účinností od 1.1.2020. Týká se bytového spoluvlastnictví a vztahuje se na všechny bytové domy rozdělené na jednotky. V navrhované novele jsou mnohá zpřísnění a... přečíst
Počátkem roku 2021 většina televizních vysílačů bude přepnuta na nové vysílání DVB-T2. Jedná se o vysoké rozlišení digitálního pozemního vysílání. Jak se můžete připravit na přechod na nový standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2? Pokud najdete pod stromečkem dárek velkého formátu, pak můžete být... přečíst
Rádi bychom Vás informovali, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, které jsou povinni podat ti, kteří se v průběhu roku 2018 stali vlastníky nemovitosti. Přiznání je třeba podat do 31.1.2019. (Delší lhůtu na podání mají pouze ti vlastníci, kteří zažádali o... přečíst
Podkrovní prostory často bývají majiteli domu přestavovány na bytové jednotky. Jaká jsou hlavní specifika takovýchto rekonstrukcí? Obecně lze říci, že rekonstrukce podkrovních prostor jsou finančně nákladnější, než rekonstrukce prostor klasického bytu. Vyšší cena je dána především atypickým prostředím... přečíst
Společenství má povinnost zveřejnit účetní závěrku vložením do sbírky listin. Tato skutečnost je stanovena v ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V minulých letech se vkládali závěrky zpětně za roky 2014 a 2015. Za rok 2016 se závěrka vkládala na... přečíst
Konec letošního roku se nezadržitelně blíží a s ním účetní závěrky a navazující vyúčtování, bylo by velmi přínosné, kdybychom si našli volnou chvilku a dali do pořádku údaje potřebné k řádnému vyúčtování. Na spoustu vlastníků například nemáme aktuální kontaktní údaje. Dle stanov SVJ má vlastník... přečíst
Zobrazit archiv novinek