Správa nemovitostí

správa nemovitostí Praha, administrativní a právní servis, údržba nemovitostí, techniká správa budov

Správa nemovitostí Green Lions
Komplex budov CORNLOFTS ŠALDOVA
Správa nemovitostí Green Lions
Residence Americká Park
Správa nemovitostí Green Lions
Areál Blatov
Správa nemovitostí Green Lions
Rezidenční budova
NA ROZDÍLU 24

 

Máte nemovitost a nemáte čas se o ni starat? Zabezpečíme spolehlivý a bezproblémový chod jakékoliv nemovitosti v Praze a okolí! Zajišťujeme komplexní správu a údržbu nemovitostí od odborného ekonomického či právního servisu přes pravidelné revize až po veškeré úklidové služby či vyklízecí práce.

Svěřte správu nemovitostí a budov do rukou zkušených odborníků. Díky naší dlouholeté praxi vám při správě nemovitostí a budov v Praze a okolí zajistíme také veškeré související služby jako účetní či daňový, stejně jako havarijní či hygienický servis.

 

Profesionální správa nemovitostí Praha

Komplexní správa nemovitostí Praha – to jsou nejen právní a realitní služby, účetnictví a daňové poradenství, ale také kompletní servis v oblasti zaměření staveb a nemovitostí, ekonomiky budov, investic, plánů oprav, výběru nájemného či vyúčtování služeb.

 • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru správy nemovitostí. Díky tomu při všech našich službách též odborně zabezpečíme komplexní servis budov – od převzetí spravovaného domu přes zajištění povinných revizí až po pravidelné odečty a následné kontroly faktur od dodavatelů energií, vody apod.
 • Zajišťujeme styk s nájemníky jménem majitele nemovitosti, vedeme korespondenci a veškerou administrativní a technickou dokumentaci.
 • Pasportizace a evidence svěřeného majetku od A do Z – všechna data při správě nemovitostí pečlivě zpracováváme a průběžně aktualizujeme (tj. pasporty, evidenční listy, přehledy nájemců a podnájemců).
 • Zajišťujeme všechny předpisy a vyúčtování záloh na služby.
 • Platby nájemníků neustále kontrolujeme, platby včas a řádně upomínáme. Připravujeme též podklady pro žaloby.
 • Odečty měřidel – provádíme odbornou evidenci a odečty.
 

Technická správa nemovitostí a budov

V oblasti technické správy budov zajišťujeme kompletní údržbu nemovitostí i se spolehlivou havarijní službou a prováděním pravidelných revizí. Správa nemovitostí Praha, to je také zařízení celkového úklidového a hygienického servisu nemovitostí či zajištění strojového vybavení na úklid pozemních komunikací, sněhu, mytí garážových ploch či vyklízecí práce.

 • Při správě nemovitostí pravidelně kontrolujeme technický stav nemovitosti a odstraňujeme zjištěné nedostatky, navrhujeme řešení.
 • Komplexní evidence a kontrola revizí a oprav je u nás samozřejmostí.
 • Údržba a havarijní servis 24 hodin denně ve všech námi spravovaných nemovitostech.
 • Pravidelný a pečlivý úklid nemovitostí – zajišťujeme včetně úklidu sněhu.
 • Rádi vám rychle a spolehlivě zpracujeme kalkulaci správy uvedené nemovitosti na základě vámi dodaných podkladů – stačí nás kontaktovat.
 

 Správa nemovitostí Praha – dále nabízíme

 • Odborné zpracování prohlášení vlastníka a zajištění veškeré administrativy spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví.
 • Celkovou přípravu a komplexní servis při založení společenství vlastníků.

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat na čísle 224 217 069, e-mailem na info@greenlions.cz
nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Novinky

Od 1. října 2016 začnou v Praze 8 platit nové zóny placeného stání. Již nyní tak probíhá registrace parkovacích oprávnění. Roční parkovací oprávnění pro první vozidlo fyzické osoby pro jednu ze tří parkovacích oblastí na Praze 8 vyjde občany mající v ní trvalé bydliště... přečíst
Při odjezdu na dovolenou se všichni snažíme minimalizovat nebezpečí na dovolené – včasným očkovávám proti exotickým nemocem, vybavenou lékárničkou nebo kvalitním cestovním pojištěním. Mnoho lidí ale zapomíná na zabezpečení svých domácností, které opouští. V tomto článku jsme proto sepsali na základě... přečíst
Velmi často se SVJ/majitel rozhoduje, zda najmout, nebo nenajmout stavební dozor. Pro majitele je to většinou otázka nákladů navíc nad rámec plánované opravy/výstavby, ale i názoru, zda tato investice není zbytečná, když se na materiál i provedenou práci vztahuje záruka, která je např. 5 let. Většinou se proto doporučuje... přečíst
Všichni vlastníci bytů pravidelně každý rok dostávají vyúčtování služeb, v kterém je kromě jiného také  uvedena cena za spotřebu studené vody. Výsledkem je buď přeplatek, který určitě potěší, ale může být také nedoplatek, který musí vlastník bytu uhradit. Bytový dům musí uhradit vždy celkovou... přečíst
Při průměrném zvyšování nájmu stoupá i potřeba dorovnávat výši nájmu pro sociálně slabší občany. Nejsou to vždy jen staří lidé či invalidní důchodci, ale třeba i lidé, kteří se dostali do těžké životní situace nebo ti, kteří mají děti v pěstounské péči. Příspěvky na bydlení se řídí Zákonem... přečíst
Schodišťové automaty ve společných prostorách domů jsou v dnešní době často nahrazovány světly s pohybovými čidly. Podívejme se proto společně, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Schodišťový automat je dobře známou klasikou. Po stisku tlačítka se spustí časovač, který po definovaném... přečíst
Každý vlastník, Společenství vlastníků jednotek či družstvo by mělo mít kromě dobře spravovaného domu také sjednané kvalitní pojištění domu. Vzhledem k tomu, že se snažíme být vlastníkům co nejvíce nápomocní, rozšířili jsme na základě naší akreditace v registru pojišťovacích zprostředkovatelů... přečíst
V současné době je v Praze ve výstavbě zhruba 163 800 m2 kancelářských prostor. V roce 2016 se očekává dokončení 37 600 m2 nových kancelářských ploch. Přesně toto vyplynulo z analýzy Prague Research Fora (PRF). Zajímavostí zůstává, že v 1Q 2016 nebyla dokončena ani jedna kancelářská... přečíst
V přechozích vydáních jsme Vás informovali o kontrolním hlášení i možnostech jeho opravy či doplnění. Otázkou ale zůstává, jak je to s účinností kontrolního hlášení podle mínění firem. Přibližně jedna třetina firem v České republice věří, že kontrolní hlášení účinně přispěje k boji... přečíst
Zařízení sloužící k požárnímu odvětrávání se řídí dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a dále například ČSN 73 0802. V této vyhlášce jsou pak určeny termíny revizí a kontrol. Pro tato... přečíst
Ve sdělovacích prostředcích se začínají objevovat informace o chystané zásadní změně v pozemním televizním vysílání. Definitivní závazný materiál se ale na vládní úrovni ještě tvoří a má zpoždění. Připravují se následující změny: Pozemní televizní vysílače mají uvolnit pásmo nad 700 MHz pro... přečíst
V posledních letech dochází každý rok k úpravě ceny vodného a stočného, které se platí Pražským vodovodům a kanalizacím (dále jen PVK). K 1. 1. 2016 byla cena v Praze 79,- Kč včetně DPH za m3. Od 1. 4. 2016 došlo k dalšímu růstu ceny na 85,18 Kč. S cenou vody roste i zájem obyvatel o možnosti... přečíst
NOZ mnohem podrobněji upravuje práva a povinnosti vlastníků jednotek. Nově například výslovně stanoví, že vlastník je nejen oprávněn užívat byt a společné části, ale je povinen je i udržovat. Vlastník může svou jednotku upravovat a užívat společné části domu, ale nesmí nijak omezit ostatní spoluvlastníky... přečíst
Zobrazit archiv novinek