Vkládání účetních závěrek do Obchodního rejstříku

Společenství má povinnost zveřejnit účetní závěrku vložením do sbírky listin. Tato skutečnost je stanovena v ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V minulých letech se vkládali závěrky zpětně za roky 2014 a 2015. Za rok 2016 se závěrka vkládala na Obchodní rejstřík ve stanoveném termínu a to 30 dní od schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne, a to i v tom případě, že nebyla závěrka shromážděním schválena. Tento postup platí i pro rok 2017. Ta Společenství, která nemají podepsanou závěrku za rok 2017, budou kontaktovat naše účetní.

Závěrka se na Obchodní rejstřík vkládá prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím ePodatelny. Dále lze vložit v listinné podobě nebo na CD. Za Společenství tento vklad provádíme jako správce.

Barbora Rečková