Výtahy v bytových domech: bezpečnost a revize

Výtahy mají dnes širokou škálu technologií a funkcí pro pohodlný a bezpečný provoz. Pro běžného uživatele je ovšem většina z nich skrytá. Za zmínku stojí dvojí bezpečnostní obvody, brzdné systémy, bezpečné dojezdy či systémy omezovačů rychlosti, díky kterým je zajištěno, že se výtah nerozjede, například při otevřených dveřích apod.

Za bezpečný provoz a technický stav výtahu je primárně odpovědný provozovatel. Je pro něj povinností v souladu s normami udržovat výtah v bezpečném a provozním stavu prostřednictvím odborné servisní společnosti, která zajišťuje kromě servisu vyhrazeného zařízení, zejména veškeré předepsané kontroly a zkoušky. Servisní společnost zároveň zajišťuje vedení dokumentů, záznamů a pokynů nutných pro provoz výtahu.

Kontakt se servisní společností zajišťuje správce nemovitosti, který kontroluje provádění pravidelných revizí od odborných prohlídek, přes odborné zkoušky až po nejrozsáhlejší a nejnáročnější inspekční prohlídky.