Žádost o součinnost

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží a s ním účetní závěrky a navazující vyúčtování, bylo by velmi přínosné, kdybychom si našli volnou chvilku a dali do pořádku údaje potřebné k řádnému vyúčtování.

Na spoustu vlastníků například nemáme aktuální kontaktní údaje. Dle stanov SVJ má vlastník povinnost oznámit společenství do jednoho měsíce:

a/ nabytí jednotky do vlastnictví

b/ svoji adresu /adresu pro doručování/

c/ počet osob, které budou mít v bytě domácnost

d/ počet osob, jež v bytě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce

e/ jméno a adresu osoby, jíž člen společenství přenechal byt do užívání, včetně údajů uvedených pod

     body d a e

f/  jakoukoli změnu údajů, uvedených pod body b až e

Abychom předešli zbytečným reklamacím, je dobré si na konci roku zapsat stavy vodoměrů. Až dostanete vyúčtování, nebudete se divit velké spotřebě vody, případně podáte oprávněnou reklamaci.

Pokud v domě nemáte dálkové odečty vodoměrů a indikátorů tepla, nezapomeňte Váš byt nebo nebytový prostor v předepsaném termínu zpřístupnit, aby mohl být proveden řádný odečet. Za neumožnění odečtu hrozí vlastníkovi zákonné sankce.

Dle stanov má společenství rozhodovat o rozhodných věcech pro řádné vedení účetnictví. Uvítali bychom tedy jasná pravidla pro zaúčtování částek na drobnou údržbu, například že do částky 5.000,- Kč se jedná o drobnou údržbu, jinak se částka čerpá z fondu oprav. Je možné vypracovat jednoduchou směrnici a podepsanou statutárním orgánem společenství ji doručit účetní Vašeho domu. Před vyúčtováním pak odpadne řada dotazů z obou stran.

Též bychom velmi uvítali součinnost při vymáhání pohledávek. Někdy vázne pohledávka jen z důvodu, že vlastník prodal byt, představil nového vlastníka sousedům, ale neinformovali správce. Velice nám usnadní práci, pokud vlastníkům v takovém případě připomenete, že jsou povinni hlásit takovou změnu správci, předat kopii předávacího protokolu a dohodnout se na závěrečném vyúčtování.

Helena Klempířová