Zamezte plýtvání energií čištěním topné soustavy

Při užívání topných těles dochází k tvorbě nánosů uvnitř topných těles samotných. Tyto nánosy snižují účinnost zařízení a způsobují v konečném důsledku také poměrně velké energetické ztráty a  zvyšování nákladů na vytápění jednotek. Většina vlastníků o snižování účinnosti topného systému neví. S čištěním je spojena investice, jejíž návratnost se pohybuje v rozmezí 2 – 3 let, přesto je nutné o potřebě této investice přesvědčit vlastníky a získat jejich souhlas. Chemické čištění by mělo být opakováno v časovém horizontu 8 – 10 let.

Samotné čištění probíhá většinou v suterénních prostorách, kde se nacházejí stoupačky a je k dispozici potřebná elektrická energie. Do bytových jednotek se vstupovat nemusí, zde je pouze požadováno, aby si vlastníci otevřeli hlavice na maximální výkon. Doba trvání celého výkonu je závislá na počtu těles a stoupaček. Průměrný dům o cca 25 jednotkách trvá jeden den. Při tomto chemickém čištění není nutné provádět vypouštění vody ze systému, a proto můžeme toto čištění provádět v letním i zimním období. U firmy si většinou můžete poptat i čištění celého rozvodu včetně kotelny či  výměníku. V tomto případě doporučujeme konzultaci se správcem kotelny a výměníku, protože je možné, že tuto údržbu zařízení provádí preventivně.

Díky chemickému čištění dochází k odstranění usazenin, vodního kamene, předchází se ucpání termoregulačních ventilů a dochází mimo jiné k prodloužení živostnosti soustavy a zvýšení její výkonnosti.

Jako další krok a investici v této oblasti může být například instalace zařízení na úpravu vody, kdy dochází k požadované úpravě vody za chodu topného systému tak, aby nedocházelo k usazování vodního kamene, ale o tom zase někdy příště.