Závěr roku 2018 a začátek něčeho nového

Pokud právě teď čtete tyto řádky, pak jsme velice rádi, že jste si našli pár chvil na pročtení posledního Zpravodaje Green Lions roku 2018. Čím jiným zakončit sezonu roku 2018 než novinkami a výhledem do let dalších?

V tomto prosincovém vydání jsme proto pro Vás připravili sérii článků týkajících se připravovaných změn v našem oboru.

Ovšem než se pustíte do čtení novinek, dovolte mi alespoň pár slovy zrekapitulovat dění tohoto roku z pohledu našeho týmu. Rok 2018 přinesl mnoho změn, nejen že se řady našich zaměstnanců i přes nepřízeň doby podařilo rozšířit o nové členy, ale především se nám podařilo zrealizovat dlouho plánované přestěhování koordinačního centra do nově zrekonstruovaných prostor na Karlínském náměstí, které nabízí pro správu nemovitostí tolik potřebné technické zázemí a pro naše klienty vyšší komfort.

Samozřejmě náš tým ani v době stěhování rozhodně nezahálel a vytipoval oblasti, v kterých chceme našim klientům nabízet nové a kvalitnější služby, abychom při příležitosti nadcházejícího 25. výročí založení firmy potvrdili naši stabilní pozici na trhu a našim klientům poskytovali co nejkomplexnější služby s důrazem na jejich kvalitu, kterou považujeme do budoucnosti za naši společnou prioritu.