Změny: zdanění pojistného plnění

Dne 1. 7. 2017 vstoupil v platnost Zákon č. 170/2017 Sb, kterým byl novelizován Zákon o daních z příjmu. Pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) přinesl změnu zdanitelných příjmů. Ve zdaňovacím období za rok 2018 tak k příjmům SVJ, které nejsou předmětem daně z příjmů, přibylo pojistné plnění (dále jsou to příspěvky vlastníků na správu domu a pozemku, zálohy na služby, dotace).

Dosud, v případě, že SVJ vznikla škodní událost a SVJ obdrželo pojistné plnění od pojišťovny, muselo SVJ podat daňové přiznání a příjmy z pojistného plnění, přesahující výši škody, zdanit. V případě, že pojistné plnění bylo ve výši škody, či bylo nižší, nedocházelo k platbě daně, ale daňové přiznání muselo být podáno i když bylo v nulové výši.

Nově tedy počínaje zdaňovacím obdobím za rok 2018 SVJ už z důvodu přijetí pojistného plnění daňové přiznání nepodává, protože se na něho vztahuje výjimka z této povinnosti (§ 38mb písm. b) ZDP): „daňové přiznání není SVJ povinno podatmá-li pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozené, anebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou.“

                           Iveta Malcharová

3/2019