Facility management od Green Lions a.s.

správa nemovitostí, údržba nemovitostí, úklidové služby, Praha a okolí

Společnost Green Lions a.s. se zabývá komplexními službami v oblasti facility managementu budov a nemovitostí v Praze a okolí. Správa budov a nemovitostí zahrnuje celkové zajištění všech souvisejících služeb – účetní, ekonomický, právní i daňový servis. Facility management Praha – údržba nemovitostí i budov zahrnuje i havarijní servis, pravidelné revize, úklidové služby a kompletní hygienický servis.

zobrazit celý text

Na základě více než 20ti letých zkušeností zabezpečíme bezproblémový chod Vaší nemovitosti a facility management od A do Z. Údržba nemovitostí naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním klientského komfortu.

Dosáhli jsme na 2. místo v soutěži Firma roku 2017 Hlavního města Prahy

Firma roku 2017

Proč Green Lions a.s. ?

  • komplexnost technické i účetní správy
  • profesionální zázemí – právo, daně
  • administrativní i bytové projekty
  • dlouholeté kladné reference
  • optimalizace nákladů

Významné reference

  • bytový projekt RESIDENCE AMERICKÁ PARK
  • bytový projekt CORNLOFTS ŠALDOVA
  • rezidence RADLICKÁ
  • správa areálů ADVANTAGE CARS, OC Blatov I. a II.
  • admin. budova KARLOVO NÁMĚSTÍ

Spolupracujeme s:

TPA IP Broker ČSOB Karlín Group Corn Lofts Unimex RT

Facebook LinkedIN

Novinky

Funkce člena statutárního orgánu SVJ i BD bývá spojená s odměnou za výkon funkce. V mnohých případech však statutární orgán odměnu odmítne. Důvody mohou být různé.  Stává se, že v podstatě nechce platit sám sobě nebo nechce být zaměstnancem svého souseda. Nejvyšší orgán SVJ nebo BD však... přečíst
Význam okolního prostředí na komfort bydlení Značnou část našeho času trávíme uzavřeni tzv. „mezi čtyřmi stěnami“, přesto nemůžeme zcela vyloučit vliv vnějšího prostředí a jeho vliv na nás samotné. Do značné míry se dá říct, že okolní prostředí je nedílnou součástí našeho bytu. Celkově pod pojmem... přečíst
Než je možné zpracovat závěrku za účetní období, zpravidla ukončeného kalendářního roku, a předat je ke schválení představenstvu BD či výboru SVJ, je povinností účetní provést tzv. uzávěrkové účetní operace. Každá účetní jednotka, BD i SVJ nevyjímaje, musí zajistit inventarizaci skutečného stavu veškerého... přečíst
Každý vlastník od správce nemovitosti musí jednou ročně obdržet vyúčtování zálohové úhrady za plnění poskytovaná s užíváním objektu neboli vyúčtování služeb. Ve vyúčtování služeb jsou zohledněny ty služby, na které si vlastníci vybírají zálohy na základě odsouhlaseného předpisu. Tyto zálohy se... přečíst
Často se jako správci setkáváme s problematikou, jak správně posoudit a zařadit z technického i účetního hlediska různé práce prováděné v bytových, administrativních i průmyslových nemovitostech, jednotlivých jednotkách, společných prostorách, zahradách či na zařízeních domů a to jak z pohledu... přečíst
Ke konci roku 2018 téměř všichni dodavatelé vody, elektřiny, plynu a dalších energií oznámili zvýšení cen. K tomuto nepopulárnímu kroku se chystají také teplárny. Měli bychom se tedy zamyslet, kde ušetřit, aby dopad nebyl na cílové odběratele tak velký. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že pokud doma chodíme... přečíst
Pokud právě teď čtete tyto řádky, pak jsme velice rádi, že jste si našli pár chvil na pročtení posledního Zpravodaje Green Lions roku 2018. Čím jiným zakončit sezonu roku 2018 než novinkami a výhledem do let dalších? V tomto prosincovém vydání jsme proto pro Vás připravili sérii článků týkajících se... přečíst
Na konci října byla vládě předložena novela občanského zákoníku vypracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s účinností od 1.1.2020. Týká se bytového spoluvlastnictví a vztahuje se na všechny bytové domy rozdělené na jednotky. V navrhované novele jsou mnohá zpřísnění a... přečíst
Počátkem roku 2021 většina televizních vysílačů bude přepnuta na nové vysílání DVB-T2. Jedná se o vysoké rozlišení digitálního pozemního vysílání. Jak se můžete připravit na přechod na nový standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2? Pokud najdete pod stromečkem dárek velkého formátu, pak můžete být... přečíst
Rádi bychom Vás informovali, že se blíží termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019, které jsou povinni podat ti, kteří se v průběhu roku 2018 stali vlastníky nemovitosti. Přiznání je třeba podat do 31.1.2019. (Delší lhůtu na podání mají pouze ti vlastníci, kteří zažádali o... přečíst
Podkrovní prostory často bývají majiteli domu přestavovány na bytové jednotky. Jaká jsou hlavní specifika takovýchto rekonstrukcí? Obecně lze říci, že rekonstrukce podkrovních prostor jsou finančně nákladnější, než rekonstrukce prostor klasického bytu. Vyšší cena je dána především atypickým prostředím... přečíst
Společenství má povinnost zveřejnit účetní závěrku vložením do sbírky listin. Tato skutečnost je stanovena v ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V minulých letech se vkládali závěrky zpětně za roky 2014 a 2015. Za rok 2016 se závěrka vkládala na... přečíst
Konec letošního roku se nezadržitelně blíží a s ním účetní závěrky a navazující vyúčtování, bylo by velmi přínosné, kdybychom si našli volnou chvilku a dali do pořádku údaje potřebné k řádnému vyúčtování. Na spoustu vlastníků například nemáme aktuální kontaktní údaje. Dle stanov SVJ má vlastník... přečíst
Zobrazit archiv novinek