Facility management od Green Lions a.s.

správa nemovitostí, údržba nemovitostí, úklidové služby, Praha a okolí

Společnost Green Lions a.s. se zabývá komplexními službami v oblasti facility managementu budov a nemovitostí v Praze a okolí. Správa budov a nemovitostí zahrnuje celkové zajištění všech souvisejících služeb – účetní, ekonomický, právní i daňový servis. Facility management Praha – údržba nemovitostí i budov zahrnuje i havarijní servis, pravidelné revize, úklidové služby a kompletní hygienický servis.

zobrazit celý text

Na základě více než 20ti letých zkušeností zabezpečíme bezproblémový chod Vaší nemovitosti a facility management od A do Z. Údržba nemovitostí naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním klientského komfortu.

Dosáhli jsme na 2. místo v soutěži Firma roku 2017 Hlavního města Prahy

Firma roku 2017

Proč Green Lions a.s. ?

  • komplexnost technické i účetní správy
  • profesionální zázemí – právo, daně
  • administrativní i bytové projekty
  • dlouholeté kladné reference
  • optimalizace nákladů

Významné reference

  • bytový projekt RESIDENCE AMERICKÁ PARK
  • bytový projekt CORNLOFTS ŠALDOVA
  • rezidence RADLICKÁ
  • správa areálů ADVANTAGE CARS, OC Blatov I. a II.
  • admin. budova KARLOVO NÁMĚSTÍ

Spolupracujeme s:

TPA IP Broker ČSOB Karlín Group Corn Lofts Unimex RT

Facebook LinkedIN

Novinky

Napříč médii probíhají zprávy o raketovém zdražování nájmů v Praze. Jak to s vývojem výše nájemného opravdu vypadá? Přinášíme Vám informace z praxe. Pokud se zaměříme na vývoj výše nájemného v posledních dvou letech, pak je pravdou, že na počátku roku 2017 opravdu nájmy v Praze prudce... přečíst
Každé Společenství vlastníků jednotek má sjednanou pojistnou smlouvu na bytový dům. Na základě naší akreditace v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí máme možnost zdarma oslovovat pojišťovny a diskutovat s nimi o nejvýhodnějších podmínkách pojistné... přečíst
Při špatném udržování plynových spotřebičů a spalinových cest může docházet k průniku OXIDU UHELNATÉHO (Carbonmonooxid, dále označován zkratkou CO). CO je silně jedovatý plyn, který se uvolňuje při spalování paliv. Je neviditelný, bez zápachu a proto je velmi obtížně zjistitelný lidskými smysly. Oxid uhelnatý... přečíst
Vyúčtování služeb v BD nebo SVJ je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění. V § 7 odst. 1 tohoto zákona je stanoveno, že za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení... přečíst
Přestože složení výboru po nové volbě na shromáždění vlastníků zůstane stejné a to včetně funkcí, je třeba podat návrh na výmaz původního výboru a zápis nově zvoleného výboru společenství. Z příslušného rejstříku by mělo být zcela jasně patrno, že výbor řádně funguje v novém funkčním... přečíst
V naší praxi se velmi často stává, že je podceňována pravidelná údržba garážových prostor. Jedná se kromě servisu vjezdových vrat, osvětlení garáží a jednotlivých tehcnologií, zejména o pravidelnou údržbu podlah, jejich čištění, nátěr a péči o dilatační spáry. Následné zatékání může způsobit... přečíst
Od roku 2014 nemohou být montovány z více důvodů plynové turbo kotle a jsou postupně nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli, přičemž staré turbo kotle se nechávají dosloužit. Průměrná životnost turbo kotlů je maximálně 15 let. Praha je jediný region v České republice, na který se nevztahuje... přečíst
Legionella pneumophila neboli legionářská nemoc je plicní onemocnění. Toto onemocnění je způsobeno mikrobem, který se vyskytuje ve vodních ekosystémech. Především v takových, kde je vlhké prostředí, určité teplotním minimum (25 – 42°C) a přítomnost kovů (např. zinek, měď, železo). Může se tedy jednat o... přečíst
I oblast realit zasáhl nový zákon o ochraně osobních údajů, podívejme se proto blíže, co konkrétně je potřebné v této oblasti ošetřit. Osobním údajem, který se běžně používal do nájemních smluv, je rodné číslo. Tento osobní údaj se již ve smlouvách nesmí používat. Nahradit ho lze datem narození, který... přečíst
V některých SVJ nejsou prováděny platby členů bezhotovostním převodem na účet SVJ, ale hotovostním vkladem do pokladny SVJ. Nastává tak situace kdy SVJ zvažuje, zda hotovostní platby nezrušit, aby SVJ nebylo nezatíženo elektronickou evidenci tržeb. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen ZoET), je SVJ... přečíst
Stejně jako auto potřebuje i fasáda domu pravidelný servis, nestačí pouze řešit havarijní situace dle aktuální situace, jako jsou například praskliny či výskyt plísní. Základní ošetření je vysokotlaké čištění fasády, kterým odstraníme nečistoty jako je prach, mech a drobné nečistoty. Výsledný efekt je patrný na... přečíst
Údržba nemovitostí je velmi nákladná, v případě památkově chráněných nemovitostí je situace o to složitější a nákladnější. U těchto nemovitostí je možné žádat o různé druhy dotací a grantů ať už od Magistrátu hlavního města Prahy, nebo od jednotlivých městských částí. Granty od Magistrátu... přečíst
Často se v naší praxi setkáváme s otázkami týkající se náležitostí a vymezení pojmů účetní doklad a zjednodušený účetní doklad. Připravili jsme pro Vás detailní vymezení těchto pojmů. Účetní doklad Dle § 11 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví je účetní doklad účetní... přečíst
Zobrazit archiv novinek