Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Důsledky absence údržby garáží

V naší praxi se velmi často stává, že je podceňována pravidelná údržba garážových prostor. Jedná se kromě servisu vjezdových vrat, osvětlení garáží a jednotlivých technologií, zejména o pravidelnou údržbu podlah, jejich čištění, nátěr a péči o dilatační spáry. Následné zatékání může způsobit poškození laku aut a ke vzniku škodních událostí. Zejména se jedná o protékání skrz podlahu do nižšího podlaží, proto je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat dilatační spáry a jejich kryty.

Pro tento konkrétní problém je vhodné požádat vlastníky stání, aby v případě objevení trhliny nebo poškození podlahy informovali výbor nebo správu objektu.

Jaká je tedy doporučená frekvence strojového čištění garáží?

Doporučená frekvence strojového čištění v jarních a letních měsících je každé dva měsíce. V zimních a podzimních měsících je ideální úklid provádět každý měsíc. Minimální frekvenci má tzv. kvartální čištění, které doplňujeme po dohodě se zástupci vlastníků o dvě čištění navíc v zimních měsících, kdy by docházelo ke zbytečnému poškozování podlah.  Je nutné si uvědomit, že v zimních měsících se do prostor zaváží na kolech i kapotách aut kromě vody také sníh, sůl, bahno, kamínky a kapaliny z aut, které poškozují povrch garáží. Zanedbáním pravidelné údržby a neodváděním, případně neodčerpáváním vody může dojít k poškození podlahy, okolního zdiva a sloupků, které v důsledku zvýšené vlhkosti degradují a dochází k jejich estetickému znehodnocení. Renovace povrchů garáží je pak mnohonásobně dražší záležitostí.

Pokud nejsou garáže rozlehlé, tak je vhodné minimálně jednou týdně provést ruční čištění, kdy se zametou nečistoty a odpadky. Ideální je provést tyto úkony osobou, která provádí pravidelný úklid společných částí domu, aby nevznikl náklad na dopravu dalšího pracovníka. U větších garážích je naopak efektivnější zvýšit frekvenci pravidelného strojového čištění garáží.

Nemělo by se zapomínat na pravidelnou kontrolu a čištění odtokových kanálků a jímek, které mají velmi důležitou funkci při odvádění vody z prostor.

Tým Green Lions