Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Jak odhlučnit byt?

Trápí Vás hluk od sousedů, ze společných prostor domu, hluk z ulice? Překračování hygienických limitů hluku bývá předmětem často zbytečných sousedských sporů. Stavební část naší firmy provádí opravy a rekonstrukce bytů a proto jsme se kolegů zeptali na jejich zkušenosti:

Stěny

Obecně hluk se šíří především chybnou konstrukcí. Mezi nejhorší patří železobetonové konstrukce, prefabrikované a lité konstrukce. Speciální problematikou je šíření hluku v panelových konstrukcích, ale dnes i v dřevěných konstrukcích, konstrukcích z lehčených materiálů (YTONG), ale i tvarovek (duté cihly Porotherm). Dnes jsou používány obecně materiály s menší hmotností, a o to více je nutné sledovat jejich technické parametry včetně těch akustických. Přesto vždy doporučujeme jejich použití raději konzultovat s odbornou firmou. Lehčí dutá cihla by sice měla teoreticky izolovat teplo i hluk lépe, než těžká plná cihla, přesto doporučujeme například u mezibytových příček používat duté cihly výhradně s vkládanou speciální protihlukovou vrstvou, která nahrazuje právě tíhu klasické cihlové konstrukce, která přirozeně zabraňovala šíření hluku.

Pokud potřebujete vyloženě odlehčenou konstrukci, pak doporučujeme místo klasických sádrokartonových konstrukcí, byť vylepšených akustickými deskami, speciální akustické stěny, například systém Knauf W626, který při důsledném dodržení technologických postupů skutečně docílí deklarovaných parametrů a odhluční stávající nedostatečné konstrukce. Pokud potřebujete ušetřit prostor a peníze, můžete jako částečnou izolaci použít různé lepené akustické desky dnes vyráběné ze speciální profilované pěny.

Strop

U stropů se nejčastěji jako zvuková izolace používá protihluková vata vkládaná do konstrukce SDK stropů. I u těchto stropních konstrukcí je kromě výběru vaty nutné dodržovat doporučené technologické postupy, jako jsou například samolepící pásky, které zabraňují přenosu hluku ze zavěšené konstrukce do desek SDK. Kromě standardní skladby stropu doporučujeme řešení pomocí měkké pěny EKO S500, která díky otevřené buněčné struktuře neodráží zvuk, ale zvuk naopak pohlcuje. Měkká pěna při správné skladbě stropu nepropustí více než 39 db, což odpovídá běžnému hlukovému pozadí. Pěna má také výborné tepelně – izolační vlastnosti, zbaví vás kromě hluku také například tepelných mostů.

Podlaha

Pro odhlučnění kročejové hlučnosti doporučujeme použít konstrukci plovoucí podlahy, která při dodržení správné skladby nahradí klasické trámové stropní konstrukce s náspy, které zejména při jejich vybrání mohou být zdrojem šíření hluku a zmiňovaných sousedských sporů. Jedná se o důležité rozhodnutí, protože následné odstranění takové konstrukční chyby po dokončení stavby je velice technicky i finančně náročné, proto i zde jednoznačně doporučujeme konzultaci s odbornou firmou, ať se jedná o způsob zakrytí stávající konstrukce, tak volbu nové skladby podlahy, od zvolených izolačních vrstev, přes konstrukci betonových vrstev až po dodržování dilatací od původních konstrukcí. Samostatným tématem je volba nášlapných ploch, ať se jedná o parkety, či dřevěné sendvičové podlahy s protihlukovým korkovým podkladem. U těchto odhlučněných povrchů může být horní dřevěná vrstva nahrazena vinylovým povrchem vhodným i do kancelářských prostor, který se dobře udržuje a díky své odolnosti dokáže nahradit klasické kancelářské koberce. Správná volba a pokládka finálního povrchu může významně přispět ke splnění hygienických limitů hluku.

Okna, dveře na balkony a lodžie

Stará jednoduchá skla dnes nahrazují dvojitá skla. Mezi skly je uzavřená vzduchová mezera, skla se nemlží, dokonale tepelně a zvukově izolují. Plastová okna jsou standardně tímto dvojsklem vybavena, zde opravujeme spíš jejich nekvalitní osazení, nedostatečná opěnování při montáži oken provázené výskytem tepelných mostů v parapetech i nadpražích oken, praskající špatně provedené spoje oken a okolních omítek apod.  U starých dřevěných špaletových oken je výměna jednoduchého skla za dvojskla bez výměny celých křídel poměrně řemeslně náročná a estetický výsledek není vždy ideální. Při celkové výměně původních dřevěných špaletových oken, ale i balkonových dveří, zasklení lodžií a pavlačí jsou dvojskla již samozřejmostí a to i v domech nacházejících se v památkové zóně.  Po dohodě s památkáři je možné i v kulturních památkách použít tato dvojskla, která díky různobarevným meziokenním páskám splní i ty nejnáročnější estetické nároky, nenaruší historický ráz budovy a významně odhluční celý objekt.