Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Nároky GDPR v realitním světě

I oblast realit zasáhl nový zákon o ochraně osobních údajů, podívejme se proto blíže, co konkrétně je potřebné v této oblasti ošetřit.

Osobním údajem, který se běžně používal do nájemních smluv, je rodné číslo. Tento osobní údaj se již ve smlouvách nesmí používat. Nahradit ho lze datem narození, který bude mít v nájemní smlouvě stejnou váhu.

Dalším údajem jsou nacionále dětí. V tomto případě je přísnost zákona ještě vyšší, a pokud jsou děti mladší 16 let, je dobré do smlouvy napsat pouze informaci, že byt bude spolu s nájemcem užívat i určitý počet dětí, příklad formulace: byt budou spolu s nájemcem užívat 3 děti.

Otázka je, jak přihlásit děti na úřad k trvalému pobytu, bez znalosti jejich nacionálů. Zde dochází k povinnosti rodičů či zákonných zástupců o vyplnění příslušných formulářů vydaných úřadem, a pak správní firma může tento formulář potvrdit.

Další otázkou bývá předání osobních údajů při prověřování budoucího nájemce – při prohlídce bytu. Není třeba zde vyžadovat žádný výjimečný souhlas, protože jde o OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM. Pro vysvětlení, pokud jde někdo na prohlídku bytu, má pravděpodobně o tento byt zájem, hovoříme tedy o oprávněném zájmu.

Poslední důležitou oblastí je tzv. retenční doba. Je to doba, po které je nutné uchovávat citlivé údaje. Pro potřeby v realitním oboru platí retenční doba v délce 3-10 let. Pokud nájemce není dlužníkem či nenastaly nějaké další problémy, je možné skartovat jeho citlivé údaje ihned po ukončení nájmu.

Veronika Bartošová