Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Personální problémy při výkonu funkce výboru či předsedy společenství v domě

Každý dům je specifický co do množství, ale i skladby majitelů. Při naší práci jsme zjistili, že nejsou žádnou výjimkou situace, kdy ve společenství není zvolen nový výbor a to z nejrůznějších důvodů. Hlavním problémem bývá časová vytíženost majitelů bytových jednotek, ale i časová náročnost funkce. Co v takové situaci dělat? Jednou z variant výboru společenství je zvolení, jednočlenného výboru, resp. funkce předsedy společenství, který by plnil totožnou funkci jako výbor.

Dle Nového občanského zákoníku může být členem výboru třetí osoba, tedy osoba, která není vlastníkem jednotky ve společenství. To vše samozřejmě musí být v souladu se stanovami daného domu.

Pokud i ve Vašem domě řešíte výše popsanou situaci, pak se na nás nebojte obrátit na emailové adrese: info@greenlions.cz Najdeme řešení, jak Vaši situaci řešit.