Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Účetní doklad versus zjednodušený účetní doklad

Často se v naší praxi setkáváme s otázkami týkající se náležitostí a vymezení pojmů účetní doklad a zjednodušený účetní doklad. Připravili jsme pro Vás detailní vymezení těchto pojmů.

Účetní doklad

Dle § 11 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví je účetní doklad účetní záznam.

Účetním dokladem může být daňový doklad, ale i zjednodušený daňový doklad. Faktura je řádný daňový doklad pokud splňuje zákonem uvedené náležitosti.

Těmito náležitostmi se myslí:

–          Označení účetního dokladu – „Faktura – Daňový doklad č. xxxxx“ (číslo faktury se většinou používá jako variabilní symbol), datum vystavení, datum zdanitelného plnění, datum splatnosti, číslo bankovního účtu

–          Označení odběratele i dodavatele – Název odběratele i dodavatele, adresa zapsaná v rejstříku ekonomických subjektů, IČ (identifikační číslo) pokud není plátcem DPH a pokud je dodavatel či odběratel plátce DPH musí být uvedeno i jeho DIČ (daňové identifikační číslo)

–          Měrnou jednotku (např. ks), popis za co je faktura vystavena, cenu za měrnou jednotku, DPH (15%, 21%), celkovou částku. Dále daňový doklad musí obsahovat souhrnné informace o fakturačních údajích (určení DPH, Základ, DPH-výpočet ze základu, celkem k úhradě)

–          Podpisový záznam osoby odpovědné za vystavení dokladu

–          Fakturu lze vystavit v listinné podobě, ale i v elektronické

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad se vystavuje při platbě do 10 tisíc korun včetně DPH.

Tento doklad musí mít níže zákonem uvedené náležitosti.

Těmito náležitostmi se myslí:

–          Název (jména a příjmení/firma), adresa zapsaná v rejstříku ekonomických subjektů, datum vystavení, datum zdanitelného plnění

–          DIČ (daňové identifikační číslo)

–          Popis za co je doklad vystaven (název zboží, služby), měrnou jednotku (např. ks), určení DPH, Základ, DPH-výpočet ze základu, celkem k úhradě

Máte další otázky týkající se účetnictví? Pak neváhejte a kontaktujte nás!

Hana Skálová