Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Vymáhání dluhu na nájemném

V našem oboru se bohužel velmi často setkáváme s nešvarem neplatících nájemníků.

Dnešní zákony nám, jako zástupcům majitelů, nedovolují použít některé přímé nástroje k rychlému narovnání a jednoduchému vystěhování těchto neplatičů.

Jak v takovém případě postupujeme ?

  1.  Každý z našich majitelů nemovitostí dostává pravidelně podrobný přehled o platbách nájemníků v jeho domě. Na základě tohoto přehledu komunikujeme zároveň s nájemcem.
  2. Technik domu po dohodě s naší účtárnou neplatiče upozorní nejprve telefonicky. Pokud neplatič dluh nezaplatí, je mu vystavena účtárnou upomínka, která je neplatiči zaslána doporučenou poštou. Následuje pak cca 14 dnů na to, aby nájemník dluh uhradil. Z praxe můžeme potvrdit, že většina neplatičů dluh uhradí po tomto prostém upozornění.
  3. Pokud neplatič dluh neuhradí, je neplatiči nabídnuta možnost splatit dluh pomocí splátkového kalendáře. Splátkový kalendář je připraven správce po dohodě s pronajímatelem.
  4. Pokud neplatič ani po vzájemné dohodě a uznání dluhu svůj dluh nesplácí a pokud s tím pronajímatel souhlasí, je nájemníkovi písemně oznámeno s odvoláním na nájemní smlouvu, že majitel s nájemníkem ukončuje nájemní smlouvu. Zároveň je neplatič obeznámen písemnou formou, že případ ohledně jeho dluhu předává pronajímatel právnímu zástupci.