Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Facility manager, technik Vašeho domu

O jedné profesi …

Vážení čtenáři, dnes bych se rád zmínil o jedné profesi ve správě nemovitostí, je jím technik nemovitostí, nebo také facility manager. Tato osoba je většinou takový styčný důstojník správní firmy pro váš dům. Je většinou v běhu, protože neustále komunikuje se všemi, kteří mají co dočinění s vaším domem. Vypadá to sice jednoduše, že jen něco zařizuje ale tak to není. Nejen že, pravidelně osobně kontroluje dům od sklepů až po půdu, zjištěné nedostatky nahlašuje vedení domu, případně je nechává odstranit, zúčastňuje se shromáždění domu jakožto zástupce správní firmy ale musí i dozírat na většinu prací, které se na domě provádějí, protože je často i za dům přebírá. Často na náročnější opravy dodává podklady pro výběr firem, kontroluje průběh prací, přebírá dokončené dílo, řeší nedodělky či případné reklamace. Do toho všeho patří samozřejmě rutina- řešení nahlášených závad, pravidelná údržba, kontrola faktur, řešení havárií včetně vyřizování případných pojistných událostí v domě a pravidelných zákonem daných revizí. K revizím trochu blíže, protože se jedná o důležitou činnost, bez které by byl dům nefunkční a vlastně i neobyvatelný. Jedná se o kontroly veškerých technických zařízení domu. Každoročně se musí provádět požární prohlídka, která popisuje dům a odhaluje veškeré nedostatky v rozporu s požárním zákonem. Někdy jde o maličkosti, třeba nevhodně umístěné skříňky na boty ve společných částech domu, jindy o zanechané předměty třeba z rekonstrukcí na chodbách. Zásadní problém je totiž v tom, že se jedná o únikové cesty a ty musí být stále volné, neboť v případě požáru či evakuace jde o vteřiny, které rozhodují o životech lidí. V souběhu této prohlídky se provádí kontroly hasicích přístrojů, hydrantů a dalších protipožárních zařízení v domě. Každoročně se také provádí kontroly spalinových cest, celý komín a napojení spotřebičů do něj, dále kontrola plynoinstalace, od hlavního uzávěru přes plynoměr ke spotřebičům. U obou posledně jmenovaných je podmínka přístupu do bytu. Ještě se zmíním o revizi elektroinstalace společných částí domu a o revizi hromosvodu, obě se provádějí po pěti letech. V domech s výtahy sleduje technik provádění odborných zkoušek, po třech letech a inspekčních prohlídek po pěti letech. Ke všem revizím se vede podrobná dokumentace, ze které vyplývá jejich platnost, závady a odstranění závad.

To ještě není konec.

Nelze ani pominout dohled nad pravidelnou výměnou bytových vodoměrů studené a teplé vody, po čtyřech letech, zde často zajišťuje i roční odečty stavů. Následuje případně dohled nad výměnou měřičů tepla, po deseti letech. Všechny zde zmíněné měřiče, respektive jejich roční odečty slouží jako podklad k ročnímu vyúčtování vašich záloh na tyto služby. Zde technik úzce spolupracuje s účetním oddělením firmy.

Práce technika je tedy práce nejen s nemovitostmi, ale především s lidmi s cílem maximální péče o jejich domovy, přesto i technici jsou stále lidé, stejně jako nájemníci a vlastníci daných nemovitostí.

Děkuji za pozornost a přeji vám hezký den,

Karel Šilhavý