Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Blízká budoucnost měřících technologií pro naše domy

Kde jsou ty doby, kdy se nám s drátovým telefonem v ruce nesnilo, že jednou budeme běžným telefonem fotit. Zní to již jako obyčejné klišé. Ale… Přináší nám to jen samé výhody nebo se vrháme do světa George Orwella?

Dnes se na nás hrnou technické novinky čím dál rychleji. Mají podivné názvy a některé z nich nechvalně proslavili naši politici. Ano, jednou z nich je například EET. Když potom lidé vedle toho uslyší pojem EED, pochopitelně jim to něco připomíná, a to nic, co by nadšeně vítali. Podívejme se proto na zoubek tajemnému EED.

Co to vlastně je? Jedná se o relativně novou směrnici Evropského parlamentu z prosince loňského roku, která přináší změny v požadavcích na odečty dodávaných médií. Dopad na naši legislativu zatím nemá a její zavedení ještě nějakou chvíli potrvá. Dle českého právního systému se musí vytvořit prováděcí vyhlášky, vše uvést v život a praxi. Ale dá se předpokládat, že všichni budeme nuceni do větší digitalizace.

Směrnice předpokládá, že by všechny odečty mělo být možné provést dálkově (a to od roku 2027). Majitelé by o své spotřebě byli informování častěji a vyúčtování by se tak stalo transparentnějším. Ovšem dopady by to mělo i ryze praktické.

Kdo se nebojí toho, že nás Velký bratr sleduje, doporučuje digitalizaci již dnes. Digitalizace má mnoho výhod. První a nesporná výhoda je absence obtěžování majitelů kvůli odečtům. Dálkový odečet nepotřebuje spolupráci majitele bytu a vše probíhá takzvaně na pozadí. Ale pozor, pro majitele není výhodné jen to, co vidí na první pohled, dokonce i něco navíc. Dalším bonusem je průběžné hlídání spotřeby a možnost porovnání například s patním měřidlem. Pokud součet spotřeb majitelů jednotek neodpovídá celkovému odběru, lze včas odhalit úniky. To je praktické jak pro ušetření peněz majitelům v příštím vyúčtování, tak k včasnému zjištění hrozící havárie.

Dle různých novinářských informací se připravuje i vyhláška, že by se například vodoměry nemusely měnit po pěti letech, jako je tomu dnes. Stačilo by vzít procentuální vzorek z domu, a pokud by jejich přesnost vyhověla, braly by se jako vyhovující i ostatní měřidla v domě. Čímž by byly jednak opět ušetřeny náklady domu na výměnu všech kusů měřidel, jednak by nebyl narušován komfort majitelů či uživatelů bytů. Navíc se mnohdy jedná o kvalitní nástroje budoucnosti a dá se očekávat, že bude možné vaši spotřebu sledovat v reálném čase například i v mobilní aplikaci. Každopádně z této stránky se jedná o přínos.

Ale jako u všeho, i zde budou existovat zápory v podobě nabídek různé kvality. Existují různé možnosti přenosu, které jsou jednak různě kvalitní a dále různě zatěžují životní prostředí – tedy i to okolo vás – různými imisemi. Určitě bude dobré, když při výběru prohlédnete a pečlivě porovnáte více možností. V tomto procesu vám jistě spolehlivě pomůže váš správce nemovitosti. Věřím, že všechny používané technologie budou pro vás přínosem a nestanou se noční můrou sledování na každém kroku. I když, zajímavou myšlenkou by bylo zjištění spotřeby už podle obličeje. Možná by pak někdo měl i dražší hotelový pokoj. Nechme však těchto vizí. Věřím, že do takových absurdních situací se dostávat nebudeme.

A proto mějme rádi EED a těšme se na pokrok techniky.

Michal Ernat