Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Průkaz energetické náročnosti budovy

V tomto článku si připomeneme povinnosti vyplývající ze zákona č. 318/2012 sb., o hospodaření energií a navazující vyhlášce č. 78/2013 o energetické náročnosti budov, které jsou určeny pro stavebníky, vlastníky nemovitostí nebo společenství vlastníků jednotek.

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – vyčísluje veškeré energie spotřebované během normalizovaného provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) přiřazuje k budově příslušné třídy v rozsahu A-G. PENB posuzuje veškerou energii nutnou pro provoz budovy. Jedná se o energii na topení, přípravu TUV, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a spotřeby elektřiny využité na osvětlení. Průkaz je možno vyhotovit pro kteroukoliv nemovitost nebo její ucelenou část.

Tato povinnost není novinkou a je platná již od 1. 1. 2009. Dle výše uvedeného zákona je vlastník povinen zajistit zpracování PENB nejen pro případ prodeje objektu nebo její ucelené části, ale i při pronájmu. Energetický štítek je dokument, který může být zpracován pouze oprávněnou osobou Ministerstva průmyslu a obchodu, tzv. energetickým specialistou. Od 1. 1. 2019 je pak nutnost mít průkaz zpracován i pro bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2. Ve vyhlášce 78/2013 sb. Je pak uvedena forma a způsob zpracování.

U bytového objektu postačí mít zpracován jeden průkaz pro celou budovu. Následně tento dokument mohou vyžít všichni vlastníci bytů či členové bytového družstva. Platnost PENB je 10 let od data vydání. Pokud však dojde k větším změnám na objektu, pak je nutno nechat průkaz znovu vypracovat. Pokud energetický štítek není k dispozici, pak je automaticky budovy zařazena do kategorie G – mimořádně neúsporná budova, což můžeme mít například za následek snížení ceny bytu. Pokud vlastníkovi bytové jednotky nebyl na písemné vyžádání PENB vydán, může jej nahradit vyúčtováním energií za uplynulé 3 roky. Jsou však i výjimky, kdy není nutné PENB nechávat zpracovat, a to pokud byl dům postaven před 1. 1. 1947 a nedošlo v něm po tomto datu k žádné větší změně, jeli dům kulturní památkou nebo nacházející se v památkové rezervaci. PENB dále není potřeba pro stavby určené k rodinné rekreaci, budovy určené jako místa bohoslužeb, průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.

Při nedodání PENB hrozí fyzické osobě pokuta do výše 50 000,- Kč. U podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby je pak výše pokuty až ve výši 100 000,- Kč. Proto doporučujeme si Průkaz energetické náročnosti budovy nechat vypracovat.

 

Petr Freisler