Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Pojištění domácnosti X Pojištění nemovitosti – rozdíly a důsledky

Pojištění nemovitosti je jedním z nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souviseli s nejčastějším rizikem – s požáry, které nemovitosti od nepaměti ohrožovaly.  Později se pojištění rozšířilo i na jiná rizika, jako je povodeň, vítr a krádeže.

Ne každý se staví k pojištění bytu či nemovitosti zcela zodpovědně. Jsou lidé, kteří to považují za zbytečnost a nepřipouští si, že zrovna u něj by mohlo dojít k nějaké havárii, krádeži či poškození. Zejména v případě absence pojištění odpovědnosti může docházet ke zbytečným sporům s poškozenými, často sousedy v domě, majiteli okolních pozemků apod. Je nutné tedy umět rozlišovat, jaké druhy pojištění existují a nepodceňovat pojistné částky, které budou vyplaceny v případě pojistné události. Zejména v případě činžovních domů je nutné rozlišovat dva základní druhy pojištění:

Pojištění domácnosti chrání věci, které jsou součástí vybavení domácnosti pro případ poškození, zničení nebo krádeže. Jedná se například o nábytek, elektroniku, spotřebiče, sportovní vybavení, oblečení, atd. Současně se ale vztahuje i na stavební součásti bytu (malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče, kuchyňské linky, apod.). V rámci tohoto typu pojištění může být zahrnut i sklep, půda nebo balkón a věci, v těchto místech uložené. Důležitou součástí pojištění domácnosti je i zmiňované pojištění odpovědnosti zejména za škody způsobené havárií na bytových rozvodech či zařizovacích předmětech.

Pojištění nemovitosti umožňuje pojistit bytový dům, ale i stavby, které jsou součástí pozemku jako je garáž, plot či skleník, zároveň i nemovitosti, které se teprve staví. Tímto pojištěním je poskytována ochrana majetku, který je pevně spojen se zemí. Pojištění tedy kryje škody na stavbě a stavebních součástech (např. radiátory, klimatizace, zdi, střechu, solární panely, podlahy, okna apod.).

Na co přesně se pojištění vztahuje je vždy určeno pojistnou smlouvu, případně pojistnými podmínkami. Opatrně každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Zejména doporučujeme si pročíst tzv. výluky z pojištění, abyste nebyli následně překvapeni. Rizikové oblasti, jako okenní skla či jízdní kola nebo věci sloužící k podnikání je dobré si připojistit zvlášť, většinou nejsou součástí základního pojištění.

Zejména u společenství vlastníků je třeba zkombinovat pojištění stavby, společných částí domu v souladu s prohlášením vlastníka a pojištění domácnosti. Důležitá je ale i výše pojistných částek, která se odvíjí od hodnoty majetku, která u nemovitostí a domácností časem zpravidla stoupá a je nutné ji pravidelně aktualizovat. U nemovitostí se její hodnota zvedá zejména rekonstrukcí, u domácnosti pak zejména pořízením nového vybavení. Obecně se doporučuje kromě správného nastavení pojistných smluv minimálně jednou za pět let pojistné smlouvy upravit.


Věra Nalejvačová