Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Pojištění nemovitosti s pomocí správce

Každé Společenství vlastníků jednotek (SVJ) má sjednanou pojistnou smlouvu na bytový dům. Vzhledem k tomu, že se snažíme výboru a vlastníkům být co nejvíce nápomocní, rozšířili jsme na základě naší akreditace v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí naše služby o zprostředkování pojištění nemovitosti.

Provádíme revize stávajících pojistných smluv, zpracováváme návrhy nových, výhodnějších pojistných smluv, komunikujeme s pojišťovnami za SVJ a vyjednáváme ty nejlepší možné pojistné podmínky za příznivou cenu. Při sjednávání návrhu nové smlouvy se předně zaměřujeme na pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu a odpovědnosti z držby a provozu bytového domu, které ve starších smlouvách většinou nefigurují.

Dále porovnáváme pojistná rizika, která jsou většinou podhodnocena. Na základě plné moci, která slouží pouze pro bezplatné zpracování nabídky na návrh pojistné smlouvy, oslovíme dvě až tři pojišťovny, aby zpracovali návrh smlouvy. Z těchto návrhů vybereme tu nejlepší a nejvýhodnější nabídku a tu předložíme výboru s komentářem a srovnáním stávající smlouvy a návrhu smlouvy. Pokud si výbor vybere z předložených návrhů novou smlouvu, vstupujeme do jednání se stávající pojišťovnou, kde zařizujeme za klienta výpověď smlouvy. V nově vybrané pojišťovně necháme z návrhu vypracovat plnohodnotnou pojistnou smlouvu, kterou předkládáme klientovi k podpisu. Nespornou výhodou uzavírání pojistek tímto způsobem je i to, že při řešení pojistných událostí máme k dispozici makléře, který klienta zdarma zastupuje a dohlíží na to, aby byla škoda zlikvidována co nejdříve, aby byly odevzdány na pojišťovnu potřebné doklady a aby bylo pojistné vyplaceno včas a v takové výši, na které má klient nárok.

Barbora Francová