Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Specifika čištění vzduchotechniky

Dle normy ČSN EN 15780 Větrání budov – Čistota vzduchotechnických zařízení jsou stanoveny třídy čistoty systému, jehož hlavním přínosem je ochrana zdraví a majetku. Pravidelné čištění zamezuje šíření choroboplodných zárodků, snížení možného zahoření a vzniku případného požáru v budově.

Třídy čistoty VZT:

  •  nízká (bez přítomnosti osob – sklady, tech. místnosti),
  • střední (např. kancelářské prostory, školy, budovy určené k bydlení, stravovací zařízení apod.),
  • vysoká (laboratoře, části nemocnice určené k ošetřování).

V souvislosti s touto normou jsou pak stanoveny postupy a plány na udržování čistoty technického zařízení. Termíny kontrola a čištění se dle třídy pohybují od 6 do 48 měsíců. U bytových a kancelářských budov, kdy se jedná o třídu čistoty střední, jsou termíny kontrol následující:

              – VZT jednotka – 1x 12 měsíců

              – Filtr – 1x 12 měsíců

              – Zvlhčovač – 1x 6 měsíců

              – Vzduchovod – 1x 24 měsíců

              – Vyústek – 1x 24 měsíců

Možností čištění jsou různé, od ručního čištění přes mokré až po chemické čištění, přičemž vždy záleží na typu zařízení a míry znečištění, které je vhodné před samotnou realizací zjistit například pomocí kamerové zkoušky. Nejčastější technikou je mechanické čištění pomocí rotačních kartáčů s odsáváním vzduchu pomocí výkonných ventilátorů. Další metodou je tryskání suchým ledem. K samotnému čištění není ve většině případů potřeba demontáže VZT, ale stačí pouze revizní otvory.

Pokud tedy chcete zkvalitnit užívání prostor Vaší nemovitosti a zároveň ji zabezpečit proti požáru, tak neváhejte a spojte se svým správce, který Vám rád pomůže.

Petr Freisler