Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Stav obecního bytového fondu v městských částech hlavního města Prahy

Praha v nedávné analýze zjišťovala počet obecních bytů v metropoli. Kompletní data o bytovém fondu získal magistrát vůbec poprvé i od všech 57 městských částí.

Z analýzy vyplynulo, že obecních bytů je už jenom 31.456, to je pouze 5% z celkového počtu bytů v metropoli. Z tohoto počtu je 2.409 neobydlených nebo neobyvatelných, což je 7,7 % ze všech obecních bytů. Nastěhovat se bez rekonstrukce umožňuje tedy jen 266 bytů. Z šetření tedy vyplynula nejen zchátralost a špatný stav bytů, ale i to, že je obecní bytový fond v Praze v porovnání s evropskými velkoměsty už nižší než ostatních v evropských metropolích! Jeden obecní byt připadá na 42 obyvatel.

Ve Vídni, Kodani nebo Curychu připadá na 1 obecní byt méně než 10 obyvatel! Podobně jako Praha je na tom Budapešť. Ještě větší rozdíl oproti Praze je v Bratislavě, kde připadá na 1 obecní byt 217 lidí.

Magistrát plánuje podpořit rekonstrukce bytů 500 milióny korun v dotacích, dalších až 500 milionů chce městským částem nabídnout na rekonstrukce jako bezúročné půjčky. Podle městských částí bude nutné provést u 906 bytů drobnější opravy (s náklady do 100 tisíc Kč), v případě 982 bytů výše odhadovaných nákladů na opravy a rekonstrukce převyšuje hranici 100.000 Kč za byt.

Klempířová Helena