Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Význam klientských zón pro Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Webové stránky pro SVJ se stávají jedním ze způsobů, jak s minimem finančních prostředků zajistit přehledně a prokazatelně informovanost všech členů společenství vlastníků. Obecně slouží k poskytování detailních informací o hospodaření SVJ s cílem veřejné kontroly. Jsou také nástrojem pro efektivní práci výboru SVJ.

V minulosti, kdy v domě většinou vlastníci jednotek bydleli, stačila k informovanosti pouze obyčejná nástěnka na chodbě domu. Nevýhodou těchto nástěnek však bylo, že byly příliš malé a nepřehledné a často se stávalo, že vývěsky o důležitých zprávách se na těchto nástěnkách ztrácely. Další nevýhodou bylo, že nástěnky nezajištovaly „soukromí“ domu, protože si zprávy mohli přečíst i ostatní „cizí“ lidé, co se v domě právě pohybovali.

V případě, že vlastník v domě nebydlel, byl přístup k jakýmkoliv informacím ohledně SVJ ještě komplikovanější, a tak těmto majitelům bytových jednotek unikala možnost být včas a dostatečně informován o všech záležitostech a aktualitách, které se domu týkají.

V pohodlí domova si pak můžou vlastníci bytů v klientské zóně našich webových stránek přečíst nejdůležitější informace, například:

  • všechny nejdůležitější kontakty pro Váš dům,
  • termíny úklidů,
  • plánované schůze, jejich program, stáhnout si plnou moc
  • termíny plánovaných odečtů či revizí, zápisy ze shromáždění apod.

Marcela Antošová