Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Závada na komínu či jeho špatný stav?

Zahájení topné sezóny zvyšuje riziko vzniku požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol komínů. Toto riziko se nevyhýbá ani komínům, na které jsou napojeny moderní úsporné kotle, stejně jako tradiční kamna či krby na pevná paliva.

Ranní poklesy teplot připomínají, že topná sezóna je tady. Pro některé provozovatele kotlů, kteří kotel nevyužívají k celoroční přípravě teplé vody, nebo jde o krbová kamna, krb, to znamená první zatopení po letní přestávce. Ať tak, nebo jinak, rozhodně je nutné se přesvědčit, zda je komín v pořádku. Zanedbání péče o něj má vždy devastující následek, požár, který může končit požárem. Počet požárů, jejichž příčinou byl nebezpečný stav komínu, každoročně roste. Pokud jde o škodu, která vznikla zanedbáním údržby, pojišťovny pak nemusí uhradit.

Požáry od nevyčištěných komínů mohou být devastující

„Během minulé otopné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019, vyjížděli hasiči k více než tisícovce požárů komínů. I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. Přitom až za 90 % těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit,“

upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR

Komíny vyžadují pravidelnou péči

Funkční a bezpečná spalinová cesta je zákonem danou povinností každého majitele nemovitosti, který musí mít písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty vypracovanou od odborného kominíka. Pokud vzplane požár, jehož příčinou bylo například zanedbání údržby komína, pojišťovny nemusí škodu uznat.

Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny ven, ale hromadí se v prostoru. Pravidelné revize proto není radno podceňovat. Pokud profesionální kominík objeví problém, je většinou připraven vám také rovnou navrhnout řešení. Výsledkem závěrečné prohlídky je pak zpráva o kontrole, kterou bude vyžadovat pojišťovna v případě požáru.

Nebezpečí hrozí i s moderními kamny

Obecně se zdá, že požáry vznikají jen na starých komínech se starými kotli, kamny, krby. Bohužel závad přibývá i u nově postavených komínů s moderními úspornými spalovacími zdroji tepla. Proč tomu tak je? Snížení teploty spalin z úsporných zdrojů tepla, pokud komín není optimálně řešen, podporuje vznik kondenzátů, které se usazují na vnitřních stěnách komínového průduchu. Na ně se pak snadno lepí částice prachu, sazí a nečistot, které by mohly způsobit ucpání komínu.

Zuzana Resová