Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Pár slov o Airbnb

Většina z vás tento trend rychlého a levného ubytování již zná, nebo o něm minimálně slyšela z médií. Jedná se o koncept krátkodobého ubytování v bytě či v jednotlivých místnostech, skrze webovou platformu. Na první pohled je tento princip pro vlastníka bytu cesta k velmi lukrativnímu příjmu peněz. V čem je ale ono „jablko sváru“?

Jako vlastník bytu (pronajímatel) má svá práva ale i povinnosti vůči SVJ, čili ostatním spoluvlastníkům, sousedům. Většinou totiž tento vlastník, pronajímající byt ke krátkodobým pronájmům v domě nebydlí, a tudíž nemá byt, který je pronajímán, pod stálou kontrolou.

Neví, jak se chovají lidé krátkodobě bydlící v dané nemovitosti ve společných prostorách domu nebo jak se chovají vůči ostatním sousedům apod.

Problém nastává často ještě před samotným ubytováním hostů. Ubytovaní totiž neznají většinou ani dům jako takový, klíč nebo čip od domu si většinou vyzvednou mimo dům, často v něm bloudí při hledání správného bytu, klepají na ostatní byty a ani neví, že platí nějaký noční klid.

Proto se tak stává, že obyvatelé takovéhoto domu ztratí nejen pocit příjemného domova ale i pocit bezpečí, protože v domě potkávají neustále cizí lidi, většinou cizince, kteří se přijeli bavit a víc je nezajímá. V domě poté vznikají vícenáklady na údržbu, na společnou elektřinu, provoz výtahu, na odpad, na úklid. Dům se tak stává vlastně pro stálé bydlící neobyvatelný.

Další problém je v tom, že v případě jakékoliv mimořádné situace musí obyvatelé domu řešit problém s těmito návštěvníky, vlastník bytu je většinou někde jinde, takže jsou zde cizí lidé, kteří dům neznají a vlastně jsou odkázáni na pomoc stálých obyvatel domu. Například v případě vypnutí el. proudu, topení nebo přerušení dodávky vody to není ještě tak zlé, ale v případě požáru či jiné závažné skutečnosti, pak je evakuace těchto návštěvníků vážný problém. Většinou jsou totiž ujištěni, že vše je zařízeno a na veškeré možné situace je pamatováno. Ovšem bytový dům má jiné parametry pro užívání než klasický hotel nebo ubytovna.

SVJ se s tímto „podnikáním“ svých členů většinou bezmocně potýkají, protože zatím není opora v zákoně. Situaci řeší přivoláním městské policie, která ovšem nemůže mimo ojedinělé případy návštěvníky z pronajatého bytu vykázat, mají totiž legální pronájem přes smlouvu.

 

Dobré sousedské vztahy a příjemné bydlení přeje,

Karel Šilhavý