Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Povinnost instalovat měřiče s dálkovým odečtem?

V listopadu jsme se zúčastnili webináře na téma „Nové předpisy ke snížení energetické náročnosti bytových domů“ a to nejdůležitější z něj jsme pro Vás shrnuli v následujícím článku. Hlavním bodem je zde nově vznikající povinnost instalace měřiče s dálkovým odečtem.

Evropská unie má za cíl co nejvíce zamezit zbytečnému plýtvání energií a proto zavádí nové směrnice o energetické účinnosti. Hlavní myšlenkou je, aby koncový uživatel (například majitel bytu) měl přístup k co nejpřesnějším a nejaktuálnějším informacím týkajících se jeho spotřeby tepla a teplé vody a mohl na základě těchto informací lépe svoji spotřebu přizpůsobit.

S cílem ekologičtější spotřeby energií se zavádí instalace tzv. dálkových měřičů, které umožní častější sběr dat o spotřebě. Původně měla být povinnost, podle které se při reinstalaci starých měřičů instalují měřiče s dálkovým odečtem, platná již od 25.10.2020, ale zatím není tato povinnost zanesena do legislativy (předpokládaný termín zápisu do legislativy v polovině roku 2021) a není tudíž nijak vymahatelná.

Důležitá data, která nepřehlédnout:
  • polovina roku 2021 – při reinstalaci měřícího zařízení (po uplynutí jeho spotřeby) instalovat zařízení s dálkovým odečtem
  • rok 2022 – zavedení měsíčního rozúčtování spotřeby
  • rok 2027 – povinnost mít všude nainstalované měřiče s dálkovým odečtem
Jaký zvolit měřič, když vám končí platnost toho starého?

Dálkově odečitatelné měřiče budou muset být všude naistalovány (nehledě na platnost starého měřiče) do začátku roku 2027. Do té doby můžete instalovat měřiče, které nejsou na vzdálený odečet, ale doporučujeme tuto investici neodkládat.

a) Máte nainstalovaný měřič bez dálkového odečtu

Počkejte, až Vám skončí jeho platnost a poté ho vyměňte za měřič s dálkovým odečtem (frekvence odečtu nastavte na jednou měsíčně). Měřič má délku spotřeby 10 let, proto je lepší investovat do měřiče s dálkovým odečtem už před rokem 2027.

b) Máte nainstalovaný měřič s dálkovým odečtem s frekvencí měření jednou ročně

Nemusíte nic měnit a až dojde platnost tohoto měřiče, naistalujte nový dálkově odečitatelný měřič a upravte frekvenci odečtu na jednou měsíčně.

Jaké jsou typy měřičů s dálkovým odečtem?

Můžete si zde vybírat ze dvou typů. Doporučujeme však zvolit sofistikovanější verzi, která odesílá data automaticky přes internet.

  1. Sofistikované měřiče

Tyto měřiče fungují na principu IoT (Internet of Things), které automaticky sbírají data o spotřebě a odesílají je dle požadované frekvence. To zajišťuje spolehlivý, jednoduchý a nenáročný provoz měřiče.

  1. Měřiče s walk-by systém

Měřiče s tzv. walk-by systémem sbírají data o spotřebě, ale neumí je odeslat. Musí proto přijít fyzická osoba do blízkosti tohoto zařízení (například stát před domem) a provést přenos dat osobně. Jde tedy o variantu s vyššími náklady na rozúčtování – musí se zaplatit člověk, který provede odečet.

Jaké informace by mohl v budoucnu dostávat koncový uživatel ve vyúčtování?

Je otázkou, jak se bude nadále situace v oblasti energetiky vyvíjet, ale prozatím je znám alespoň návrh toho, co by mohlo vyúčtování spotřeby v budoucnu obsahovat.

  • cenu a skutečnou spotřebu
  • srovnání spotřeby aktuálního zúčtovacího období s předchozím obdobím
  • srovnání aktuální spotřeby se spotřebou standardizovaného uživatele ve stejné „kategorii“ (dle metrů čtverečních)
  • kontakt na konzultanta pro energetickou účinnost
  • skladba zdrojů energie (zda spotřebovaná energie pochází například z obnovitelných zdrojů)

Tým Green Lions