Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Sláva Ukrajině!

Naše firma od samotných počátků spolupracuje s Ukrajinci, je jim vděčná za mnohé a cítí vůči nim závazek překračující rámec běžných pracovních vztahů. Za těch více jak dvacet let jich byla celá řada, takže zcela jistě je mnoho z nich v těchto chvílích někde doma na Ukrajině. Možná už bojují nebo bojovat budou, buď oni, nebo někdo z jejich blízkých, synové nebo možná i dcery, což je pro nás nepředstavitelné.

Oni teď bojují za svou zemi, za svou svobodu, ale jak my sami velice dobře víme z naší vlastní historie, oni teď bojují také za naši zemi a za naši svobodu! Jsou to konkrétní lidé, kteří pro firmu Green Lions pracovali, byli a jsou jedni z nás. Právě teď jsou na Ukrajině naši kolegové, dlouholetí přátelé, jejich děti s rodinami, jejich rodiče a sourozenci.

Ihned po napadení Ukrajiny jsme uspořádali firemní sbírku a peníze jsme odeslali na účet organizace Člověk v tísni. Vedení firmy následně rozhodlo o odeslání dalšího daru za firmu jako celek, také této české organizaci, protože Člověk v tísni pomáhá konkrétním lidem přímo na Ukrajině.

Všem kolegům srdečně děkujeme a jsme připraveni dál pomáhat, jak jen to bude v našich silách.

Sláva Ukrajině!

Jakub Zadák a zaměstnanci Green Lions